Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Data publikacji: 2022-06-10

Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

BEZPŁATNA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

+48 222 309 900

CZYNNA 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU

Więcej informacji w załączniku.

 

Załączniki:

 1. Linia Pomocy Pokrzywdzonym (plik pdf 144KB)

Bezpłatne numery pomocowe

Data publikacji: 2022-02-23

W załączeniu wykaz bezpłatnych numerów pomocych dla osób w kryzysie, dla ofiar przemocy, dla młodzieży i innych osób.

"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

Data publikacji: 2022-02-22

W związku z organizowanym przez Prokuraturę Krajową w dniach od 21.02.2022r do 27.02.2022 r. "Tygodniem Pomcy Ofiarom Przestępstw" uprzejmie informujemy, że w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kra. wyznaczone zostały dyżury prokuratorów, którzy przyjmowąć będą interesantó celem udzielenai stosownych onformacji i porad.

Interesanci przyjmowani będą: 

- poniedziąłek 8.00-17.00

- wtorek- piątek 8.00 - 15.00

Warto wiedzieć!

Data publikacji: 2022-02-18

Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie funkcjonują instytucje, które udzielają wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.

Lp.

Nazwa instytucji / organizacji

Adres instytucji / organizacji

Telefon

Adres mailowy

1.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (M-G OPS)

Aleja Piastów 13, Strzelce Krajeńskie

95 763 24 05

sekretariat@mgopsstrzelce.pl

2.

Komenda Powiatowa Policji (KPP)

ulica Brzozowa 1, Strzelce Krajeńskie

477 925 211

477 925 212

komendant.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl

3.

Zespół Interdyscyplinarny

Aleja Piastów 13, Strzelce Krajeńskie

95 763 24 05

sekretariat@mgopsstrzelce.pl

4.

Prokuratura Rejonowa

ulica Gorzowska 38, Strzelce Krajeńskie

95 763 11 97

rejon.strzelce@gorzow.po.gov.pl

5.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

Aleja Wolności 48, Strzelce Krajeńskie

95 763 63 08

profilaktyka@strzelce.pl

6.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ulica Rynek 2-3, Strzelce Krajeńskie

95 763 09 50

kuratorzy@strzelce-kraj.sr.gov.pl

7.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ulica Okrzei 39, Gorzów Wielkopolski

95 721 42 15

sekretariat@oik.pl

8.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOWdOPR)

ulica Okrzei 39, Gorzów Wielkopolskich

95 721 41 60

interwencja@sow.com.pl

9.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

ulica Kościuszki 31, Drezdenko

- poradnia psychologiczna i poradnia prawna (całodobowe)

- poradnia rodzinna (7:30-15:30)

95 762 09 30

 

669 701 669

(całodobowy)

 

95 763 70 31

cpr@pro.onet.pl

10.

Sąd Rejonowy

ulica Rynek 2-3, Strzelce Krajeńskie

95 763 21 55

 

11.

Punkt Pokrzywdzonych Przestępstwem

ulica Wyszyńskiego 2, Strzelce Krajeńskie

660 078 017

 

12.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

A – anonimowo

B – bezpłatnie

C – chętnie i cierpliwie

D - dyskretnie

116 111

www.116111.pl

 

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny
pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 800–2200, w niedziele i święta w godzinach
800–1600), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100), Poradnia e–mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych,
czynna codziennie w godzinach od 9
30 do 530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2021.

Data publikacji: 2022-02-11

Załączniki:

 1. (plik odt 19KB)

Babska Interwencja w obronie ludzkich praw kobiet

Data publikacji: 2021-10-29

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry realizuje projekt pt. "Babska interwencja w obronie praw kobiet". Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu została uruchomiona pomoc ofiarom przemocy, pomoc osobom, których prawa są łamane.

W ramach projektu oferowana jest pomoc prawna i psychologiczna, dyżur osób pierwszego kontaktu, które pokierują osoby potrzebujące pomocy do specjalistów, umówią na spotkanie, przygotują plan pomocy. Został również uruchomiony telefon alarmowy.

Wszelkie informacje o projekcie dostępne na stronie:

https://baba.org.pl/index.php/projekt-babska-interwencja/

Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie!

Data publikacji: 2021-08-02

Oferta pomocy Pogotwia "Niebieska Linia":

- poradnia telefoniczna: 22 668 70 00, każdego dnia tygodnia w godz. 8.00-20.00

- poradnia mailowa: poradnia@niebieskalinia.pl

Więcej infrmacji na stronie www.niebieskalinia.pl oraz w załączniku.

Załączniki:

 1. Zatrzymaj przemoc (plik PDF 3668KB)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2021-07-29

Pod wskazanym linkiem znajduje sie aktualna baza danych teleadresowych instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa lubuskiego.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

Informator dotyczący instytucji i placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Data publikacji: 2021-07-15

W załącznikach informator dla osób doznających przemoc w rodzinie oraz dane instytucji i placówek zajmujących się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Załączniki:

 1. Informacja o przemocy i dane teleadresowe instytucji (plik pdf 117KB)
 2. Dane teleadresowe instytucji (plik pdf 29KB)

Punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc

Data publikacji: 2021-05-04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku informuje, iż prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dyżury pracownika w punckie odbywać się będą w każdą trzecią środę miesiąca od godz. 15.30 do 16.30 w siedzibie PCPR w Drezdenku, ul. Kościuszki 31, tel. 95 762 09 30. Do punku może się zgłaszać każda zainteresowana osoba.

Załączniki:

 1. Punkt konsultacyjny ulotka (plik pdf 36KB)

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2020.

Data publikacji: 2021-03-15

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XI/90/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2020 - 2024 za rok 2020 (plik pdf 95KB)

Baza teleadresowa i wykaz instytucji,

Data publikacji: 2020-07-20

które udzielają pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego zgodne z Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa i wykaz instytucji, (plik pdf 33KB)
 2. Baza teleadresowa i wykaz instytucji, (plik pdf 35KB)

Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

Data publikacji: 2020-04-30

Praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Publikacja w załącznikach wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększywszy swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Załączniki:

 1. List Rzecznika Praw Obywatelskich (plik pdf 96KB)
 2. Osobisty plan awaryjny - poradnik (plik pdf 444KB)

"Twój parasol" aplikacja mobilna.

Data publikacji: 2020-04-22

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

Czytaj całość publikacji ""Twój parasol" aplikacja mobilna."

Przeciwdziałanie przemocy.

Data publikacji: 2019-07-16

Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Załączniki:

 1. Przeciwdziałanie przemocy. (plik pdf 56KB)

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji: 2019-02-27

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w Strzelcach Kraj. przy ulicy Ks. Stefana Wyszyńskiego 2 w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 14.00 działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który zaprasza na darmowe porady prawne.
Zapisy pod numerem telefonu: 660-078-017

Specjalistyczny Ośrodek Wspracia dla ofiar przemocy w rodzinie - oferta ośrodka.

Data publikacji: 2019-02-18

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udziela bezpłatnej pomocy osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie.

W zakresie interwencyjnym zapewnia:

* schronienie na okres do 3 miesięcy
* udzielenie pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia
* rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej

W zakresie terapeutyczno-wspomagającym:

* udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego
* prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
* opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy
* przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej, konsultacje wychowawcze

W zakresie potrzeb bytowych:

* zapewnienie całodobowego pobytu z dostępem do kuchni, łazienek, pokoju dziennego i świetlicy

Załączniki:

 1. Specjalistyczny Ośrodek Wspracia dla ofiar przemocy w rodzinie - oferta ośrodka. (plik pdf 555KB)
 2. Specjalistyczny Ośrodek Wspracia dla ofiar przemocy w rodzinie - oferta ośrodka. (plik pdf 480KB)

Linki do zaktualizowanych baz teleadresowych i wykaz instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Data publikacji: 2018-07-06

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_społeczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_społecznej.html
Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno- edukacyjnych - baza danych 2017 r. http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotkniętych_przemoca.html
Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2017 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie

Data publikacji: 2018-04-04

Informator Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie

Załączniki:

 1. Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (plik pdf 89KB)

Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Data publikacji: 2018-04-04

Informator powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Załączniki:

 1. Wykaz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego (plik pdf 196KB)

Sprawozdanie

Data publikacji: 2018-04-03

Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr IX/51/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2015 - 2019 za rok 2017

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofira Przemocy w Rodzinie (plik pdf 114KB)

Informacja o infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Data publikacji: 2015-12-04

Informacja o infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Załączniki:

 1. Informacja o infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (plik pdf 217KB)

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2010-08-20

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej