Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 11 30, faks: 95/763 32 94
e-mail: urzad@strzelce.pl

http://www.strzelce.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

ul. Kościuszki 31
66-530 Drezdenko
tel. 95/763 70 31

Starostwo Powiatowe

ul. Ks. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 23 80, faks 95/763 11 26

http://www.bip.fsd.pl

Powiatowy Urząd Pracy

Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 11 40
e-mail: zist@praca.gov.pl

http://pup.strzelce.krajenskie.sisco.info

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Aleja Wolności 5
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 29 17

Komenda Powiatowa Policji

ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 08 11

Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. ŚW. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj.

ul. Ks. ST. Wyszyńskiego 2
66-500 Strzelce Krajeńskie

Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. ŚW. Stanisława Kostki w Ogardach

Ogardy 23
66-500 Strzelce Krajeńskie

Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. ŚW. Antoniego w Bobrówku

ul. Wesoła 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 51 87

Polski Związek Niewidomych

Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 63 51
Biuro czynne w czwartki od 10.00 do 13.00

Polski Związek Emerytów, Rencietów i Inwalidów Zarząd Oddziału

Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 63 51
Biuro czynne w poniedziałki od 10.00 do 13.00

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 63 51
Biuro czynne w środy od 10.00 do 13.00

Związek Sybiraków Koło Terenowe

Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 63 51
Biuro czynne we wtorki od 10.00 do 13.00

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce

ul. Ks. ST. Wyszyńskiego 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. kom. 602 791 365

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

ul. T. Kościuszki 28
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 11 05

Klub Seniora Pogodny Uśmiech

Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 63 50

Strzeleck-Krajeńskie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości APOGEUM

Aleja Piastów 13
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 22 01

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Ośrodek Kolonijny Sportowo-WYchowawczy oraz Noclegownia

Długie ul. Turystyczna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 95/763 68 88

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Samodzielność

ul. Katedralna 3A/1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 781 389 474

Klub Abstynenta ZORZA

Aleja Piastów 13
66-500 Strzelce Krajeńskie
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Okrężna 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.95/763 91 93

Lubuski Urząd Wojewódzki, Wojewoda Lubuski

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95)711-56-00

http://www.wojewodalubuski.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. (68)456-52-00
e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

http://www.lubuskie.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra
tel: (68)323 18 80, faks (68)352 39 54
e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 116g

65-762 Zielona Góra

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej