ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty Unijne EFS
← Powrót do strony głównej

Projekty Unijne EFS

Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejne zajęcia w ramach Projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie"

2022-09-07
power-fewerrp

W dniach od 22 sierpnia do 02 września br. odbyły się dla dwóch grup uczestników zajęć rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem zajęć było wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć wykonywali swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznali zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwania ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.                                                                                                                                                Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2022-08-11
power-fewerrp

 Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

  I grupa – od 22 sierpień 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

II grupa – od 29 sierpnia 2022 r. do 02 września 2022 r.

Zajęcia odbywać się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj. w godzinach od 8.00 do 16.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć dotyczących realizacji warsztatów kształcących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2022-07-05
power-fewerrp

 

Harmonogram spotkań grupowych I grupa

 

1. spotkanie - 19.07.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

2. spotkanie - 27.07.2022 r.        17:00-19:00 (środa)

3. spotkanie - 30.08.2022 r.         15:00-17:00 (wtorek)

4. spotkanie - 13.09.2022 r.         17:00-19:00 (wtorek)

5. spotkanie – 27.09.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

 

Harmonogram spotkań grupowych II grupa

 

1. spotkanie - 19.07.2022 r.        17:00-19:00 (wtorek)

2. spotkanie - 27.07.2022 r.        15:00-17:00 (środa)

3. spotkanie - 30.08.2022 r.         17:00-19:00 (wtorek)

4. spotkanie – 13.09.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

5. spotkanie – 27.09.2022 r.        17:00-19:00 (wtorek)

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące II edycji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2022-06-06
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

 

W dniu 12 maja 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11 odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące II edycji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, który organizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich., a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom informację na temat działań w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej jaka będzie realizowana w projekcie. Przedstawiono im również harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że wszystkie działania realizowane w projekcie, którymi zostaną objęci są bezpłatne, ponieważ finansowane są z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020.

 

Zdjęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-06-06
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego z dnia 20.05.2022 r. – na usługę przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe

2022-05-20
Logo funduszy europejskich, program regionalny

                                                               Strzelce Kraj.  20.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.261.01.22.MA

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt numer: RPLB.07.01.00-08-0005/20-00

1. Zamawiający:

Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Rodzaj zamówienia: Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe   dla osób dorosłych - usługa.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku przewidzianą  w zasadach finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 800,00 PLN netto, co stanowi równowartość 1 975,93 EUR. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 pkt 1 w/w ustawy.

4. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie w ramach realizowanego przez M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 

Programy aktywnej integracji  realizowane przez ośrodki pomocy społecznej następującej formy wsparcia:                          zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Cykl zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla 20 uczestników projektu w ilości 88 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 grupy po 10 osób w ilości 44 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Zamawiający przyjmuje, że godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

Głównym celem zajęć jest wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć będą wykonywać swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznają zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez Internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwani ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.

Szczegółowy opis zamówienia.                                                                                                                                             a) System operacyjny   

• Systemy operacyjne – MS Windows– podstawowe zasady pracy z programem
• Wprowadzenie: jak włączyć komputer, ćwiczenia na pulpicie, różnice między komputerem stacjonarnym a laptopem, ćwiczenia na klawiaturze, ćwiczenia z myszką
• Katalogi a pliki:  tworzenie katalogów na pulpicie; tworzenie plików tekstowych; używanie entera i spacji; zapisywanie plików na pulpicie kasowanie plików; operacje kopiuj, wklej, wytnij na plikach i folderach
• Ćwiczenia w systemie operacyjnym: wykonywanie zrzutu ekranowego, wklejanie go do programu Paint i zapisywanie do pliku JPG, tworzenie skrótów; nagrywanie płyt DVD; kopiowanie danych z / na pendrive; skróty klawiaturowe;  jak podłączyć się bezprzewodowo do sieci internetowej.

b) Edytor Tekstu i inne programy użytkowe 

• MS Word – Zasady komputerowej edycji tekstu (formatowanie tekstu, marginesy, akapity, numerowanie i punktowanie, wklejanie obiektów, symboli, tabele, drukowanie)
• MS WordPad - przycisk Insert, tryb dopisywania i zastępowania
• MS Notatnik
• MS Office PowerPoint - prosty pokaz slajdów zdjęć z wakacji
• OpenOffice - darmowe programy do biura

c) Internet

• Możliwości i warunki korzystania z globalnej sieci – INTERNET  
• Obsługa najpopularniejszych przeglądarek internetowych  Mozilla, Internet Explorer, Chrome  – zasady pracy
• Wyszukiwarki internetowe – wyszukiwanie wg różnorodnych kluczy
• Najpopularniejsze strony internetowe i portale (w tym portale społecznościowe - np.: facebook), społeczności kontynentowe ( np.  YouTube, Vimeo, Wikipedia)
• E-zakupy (allegro, sklepy internetowe)
• E-banki

d) Poczta elektroniczna i komunikatory internetowe

• Zakładanie skrzynek e-mail (wysyłanie i odbiór e-maili; wysyłanie i odbiór e-maili z załącznikiem; konfiguracja konta e-mail w systemowych programach Outlook Express / Poczta Systemu Windows)
• Najpopularniejsze komunikatory internetowe (gg, skype) – zasada korzystania, normy i przepisy obowiązujące użytkowników.
• Zabezpieczenia sieci Internet – również przed wirusami i spamem.

e) Urządzenia multimedialne i ich zastosowanie 

• Obsługa przenośnych pamięci pendrive, dysków
• Pozyskiwanie obrazów z aparatu cyfrowego oraz prosta obróbka zdjęć

Prowadzący zapewni sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz inne pomoce naukowe dla uczestników projektu biorących udział w warsztatach niezbędne do przeprowadzenia zajęć, ponadto każdy uczestnik otrzyma opracowany przez prowadzącego skrypt zawierający pełną tematykę zajęć. Prowadzący przygotuje i przeprowadzi test kompetencji cyfrowych na początku wsparcia oraz ankietę ewaluacyjną na zakończenie cyklu zajęć. Sporządzi także indywidualne opinie dla każdego uczestnika wsparcia dotyczące podniesienia przez nich odpowiednich kompetencji.

Kwalifikacje osób realizujących zadanie: wykształcenie preferowane na kierunku informatyka, pedagogika; minimum 2-letni staż pracy, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć w wybranej tematyce.

Prowadzący zobowiązani będą do prowadzenia dokumentacji projektu w zakresie ww. szkolenia (karty pracy trenera, listy obecności itp.) zaopatrzonej w oznaczenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach RPOL.

Spotkania w ramach w/w formy wsparcia odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy. Udostępnione sale w celu zapewnienia równego dostępu, dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

Proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia w całości z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze, która będzie szacowana oraz wartość brutto zamówienia ogółem.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie.                                                                                                                                                                                     Godziny kontaktu w sprawie postępowania 9.00 – 15.00                                                                                             Osoba wskazana do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie postępowania:                                                                    Marian Ambrożuk, tel. 95 762 24 05, tel. kom. 513 458 689,                                                                                              e-mail: dyrektor@mgopsstrzelce.pl

6. Termin realizacji wsparcia to: VI — VIII 2022r. — w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

7. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mgopsstrzelce.pl                     do dnia 03 czerwca 2022 roku do godziny 14.00.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

8. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) — waga kryterium 50%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium będzie liczona wg wzoru:

                                 Cena oferty najniższej

C= ----------------------------x 100 x 50%

                                   Cena oferty badanej

 • kryterium kwalifikacje — waga kryterium — 50%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium (max 20 pkt.) będzie przyznawana odpowiednio:

posiadanie preferowanego wykształcenia — 10 pkt.

doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wybranych kompetencji — 1-10 pkt. (1 szkolenie — 1 pkt, 2-3 szkolenia— 5 pkt., 4 i więcej szkoleń — 10 pkt.).

9.  Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,

b) ofertę należy sporządzić na formularzu dołączonym do niniejszego pisma (załącznik nr 1 do oferty)

c) do oferty należy dołączyć podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych

(załącznik nr 2 do oferty)                                                                                                           

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
  1. odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
  2. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 4. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 5. Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż  7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.
 6. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji usługi oraz sposób płatności za ich wykonanie.

Złożenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w sytuacji, gdy najniższa proponowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia

11. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Marian Ambrożuk                                                                                                                                                        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka                                                                                                                                  Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty (plik docx 35KB)
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik docx 74KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

2022-03-25
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, informuje że od    01 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 r. realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich projekt pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

W dniu 31 marca 2022 roku 20 uczestników I edycji projektu trwającego od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku  zakończyło udział w projekcie. Pięć osób z uczestników  I edycji podjęło pracę.

Od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku rozpocznie się II edycja ww. projektu dla kolejnych 20 uczestników.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Strzelce Krajeńskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich oraz Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, również osoba z niepełnosprawnościami, chętna do udziału w warsztatach i szkoleniach aktywizujących społecznie i zawodowo.

Cały dwuletni projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób będących mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie (33 K i 7 M) w celu wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu procesu diagnozy będą skierowani do realizacji Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a następnie 20 osób zostanie objętych aktywizacją zawodową (kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże zawodowe).

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Projekt współfinansowany ze środków EFS. Całkowita wartość projektu: 400 000,00zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 24 05, e-mail: sekretariat@mgopsstrzelce.pl lub z pracownikiem socjalnym 

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach

1 kwietnia - 30 kwietnia 2022 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13 lub pod nr tel. 95 763 24 05

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usług dostępowych, w tym wypełnić dokumenty w miejscu zamieszkania przy udziale pracownika socjalnego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 660KB)
 2. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (plik doc 657KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o efektywności zatrudnieniowej (plik doc 663KB)
 5. Wykaz dokumentów dodatkowych (plik doc 656KB)
 6. Formularz rekrutacyjny (plik doc 130KB)
 7. Regulamin uczestnictwa (plik docx 61KB)
 8. Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu (plik docx 52KB)

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Aktywizacja zawodowa w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie"

2021-12-10

W miesiącu październiku br. w ramach projekty "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie" rozpoczęła się aktywizacja zawodowa. Każda z uczestniczek projektu w pierwszej kolejności została objęta wsparciem doradcy zawodowego. Na każdą uczestniczkę przewidziano 5 godzin wsparcia doradcy zawodowego. Od dnia 22 listopada do 13 grudnia będzie trwał kurs zawodowy opiekuna osób starszych i zależnych. Kurs prowadzony jest przez Wojewódzki Zespół Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich. Na pierwszych zajęcia uczestniczki otrzymały wiedzę teoretyczną dotyczącą sposobu świadczeni usług opiekuńczych dla osób starszych i zależnych, a następnie przeprowadzane są zajęcia praktyczne, które uczą jak praktycznie prawidłowego świadczyć te usługi. W dniu 14 grudnia odbędzie się egzamin.

Od nowego roku pięć uczestniczek będzie odbywało 3 miesięczny staż zawodowy w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. a trzy uczestniczki odbędą taki staż w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

 

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejne zajęcia w ramach Projektu

2021-09-03
Logo funduszy europejskich, program regionalny

W dniach od 16 do 27 sierpnia br. odbyły się dla dwóch grup uczestników zajęć rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej                        Głównym celem zajęć było wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć wykonywali swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznali zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwania ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.                                                                                                                                                Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdęciaZdjęciaZdjęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2021-07-29
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

  I grupa – od 16 sierpień 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

II grupa – od 23 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.

 

Zajęcia odbywać się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj. w godzinach od 8.00 do 16.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat wyboru

2021-06-09
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.05.2021 r. – na usługę przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć dotyczących realizacji warsztatów kształcących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2021-06-01
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Harmonogram spotkań grupowych I grupa

1. spotkanie - 25.05.2021 r.         15:00-17:00

2. spotkanie - 08.06.2021 r.         17:00-19:00

3. spotkanie – 22.06.2021 r.        15:00-17:00

4. spotkanie – 06.07.2021 r.        17:00-19:00

5. spotkanie – 20.07.2021 r.        15:00-17:00

6. spotkanie - 10.08.2021 r.        17:00-19:00

7. spotkanie – 24.08.2021 r.        15:00-17:00

8. spotkanie – 07.09.2021 r.        17:00-19:00

9. spotkanie – 14.09.2021 r.        15:00-17:00

10. spotkanie – 21.09.2021 r.     17:00-19:00

11. spotkanie – 05.10.2021 r.     15:00-17:00

12. spotkanie- 19.10.2021 r.       17:00-19:00

 

Harmonogram spotkań grupowych II grupa

1. spotkanie - 25.05.2021 r.         17:00-19:00

2. spotkanie - 08.06.2021 r.         15:00-19:00

3. spotkanie – 22.06.2021 r.        17:00-19:00

4. spotkanie – 06.07.2021 r.        15:00-17:00

5. spotkanie – 20.07.2021 r.        17:00-19:00

6. spotkanie - 10.08.2021 r.        15:00-17:00

7. spotkanie – 24.08.2021 r.        17:00-19:00

8. spotkanie – 07.09.2021 r.        15:00-17:00

9. spotkanie – 14.09.2021 r.        17:00-19:00

10. spotkanie – 21.09.2021 r.     15:00-17:00

11. spotkanie – 05.10.2021 r.     17:00-19:00

12. spotkanie- 19.10.2021 r.       15:00-17:00

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczącze przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe

2021-05-28
Logo funduszy europejskich, program regionalny

 

                                                                                                                             Strzelce Kraj.  28.05.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.261.04.21.MA

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt numer: RPLB.07.01.00-08-0005/20-00

 

1. Zamawiający:

Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Rodzaj zamówienia: Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe   dla osób dorosłych - usługa.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku przewidzianą  w zasadach finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 800,00 PLN netto, co stanowi równowartość 2 061,23 EUR. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 pkt 1 w/w ustawy.

4. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie w ramach realizowanego przez M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 

Programy aktywnej integracji  realizowane przez ośrodki pomocy społecznej następującej formy wsparcia: zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Cykl zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla 20 uczestników projektu w ilości 88 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 grupy po 10 osób w ilości 44 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Zamawiający przyjmuje, że godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

Głównym celem zajęć jest wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć będą wykonywać swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznają zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez Internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwani ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.

Szczegółowy opis zamówienia. 

a) System operacyjny   

• Systemy operacyjne – MS Windows– podstawowe zasady pracy z programem
• Wprowadzenie: jak włączyć komputer, ćwiczenia na pulpicie, różnice między komputerem stacjonarnym a laptopem, ćwiczenia na klawiaturze, ćwiczenia z myszką
• Katalogi a pliki:  tworzenie katalogów na pulpicie; tworzenie plików tekstowych; używanie entera i spacji; zapisywanie plików na pulpicie kasowanie plików; operacje kopiuj, wklej, wytnij na plikach i folderach
• Ćwiczenia w systemie operacyjnym: wykonywanie zrzutu ekranowego, wklejanie go do programu Paint i zapisywanie do pliku JPG, tworzenie skrótów; nagrywanie płyt DVD; kopiowanie danych z / na pendrive; skróty klawiaturowe;  jak podłączyć się bezprzewodowo do sieci internetowej.

b) Edytor Tekstu i inne programy użytkowe 

• MS Word – Zasady komputerowej edycji tekstu (formatowanie tekstu, marginesy, akapity, numerowanie i punktowanie, wklejanie obiektów, symboli, tabele, drukowanie)
• MS WordPad - przycisk Insert, tryb dopisywania i zastępowania
• MS Notatnik
• MS Office PowerPoint - prosty pokaz slajdów zdjęć z wakacji
• OpenOffice - darmowe programy do biura

c) Internet

• Możliwości i warunki korzystania z globalnej sieci – INTERNET  
• Obsługa najpopularniejszych przeglądarek internetowych  Mozilla, Internet Explorer, Chrome  – zasady pracy
• Wyszukiwarki internetowe – wyszukiwanie wg różnorodnych kluczy
• Najpopularniejsze strony internetowe i portale (w tym portale społecznościowe - np.: facebook), społeczności kontynentowe ( np.  YouTube, Vimeo, Wikipedia)
• E-zakupy (allegro, sklepy internetowe)
• E-banki

d) Poczta elektroniczna i komunikatory internetowe

• Zakładanie skrzynek e-mail (wysyłanie i odbiór e-maili; wysyłanie i odbiór e-maili z załącznikiem; konfiguracja konta e-mail w systemowych programach Outlook Express / Poczta Systemu Windows)
• Najpopularniejsze komunikatory internetowe (gg, skype) – zasada korzystania, normy i przepisy obowiązujące użytkowników.
• Zabezpieczenia sieci Internet – również przed wirusami i spamem.

e) Urządzenia multimedialne i ich zastosowanie 

• Obsługa przenośnych pamięci pendrive, dysków
• Pozyskiwanie obrazów z aparatu cyfrowego oraz prosta obróbka zdjęć

Prowadzący zapewni sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz inne pomoce naukowe dla uczestników projektu biorących udział w warsztatach niezbędne do przeprowadzenia zajęć, ponadto każdy uczestnik otrzyma opracowany przez prowadzącego skrypt zawierający pełną tematykę zajęć. Prowadzący przygotuje i przeprowadzi test kompetencji cyfrowych na początku wsparcia oraz ankietę ewaluacyjną na zakończenie cyklu zajęć. Sporządzi także indywidualne opinie dla każdego uczestnika wsparcia dotyczące podniesienia przez nich odpowiednich kompetencji.

Kwalifikacje osób realizujących zadanie: wykształcenie preferowane na kierunku informatyka, pedagogika; minimum 2-letni staż pracy, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć w wybranej tematyce.

Prowadzący zobowiązani będą do prowadzenia dokumentacji projektu w zakresie ww. szkolenia (karty pracy trenera, listy obecności itp.) zaopatrzonej w oznaczenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach RPOL.

Spotkania w ramach w/w formy wsparcia odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy. Udostępnione sale w celu zapewnienia równego dostępu, dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

Proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia w całości z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze, która będzie szacowana oraz wartość brutto zamówienia ogółem.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie.                                                                                                  

Godziny kontaktu w sprawie postępowania 9.00 – 15.00                                                             

Osoba wskazana do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie postępowania:                

Marian Ambrożuk, tel. 95 762 24 05, tel. kom. 513 458 689, e-mail: dyrektor@mgopsstrzelce.pl

6. Termin realizacji wsparcia to: VI — VIII 2021r. — w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

7. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mgopsstrzelce.pl do dnia 08 czerwca 2021 roku do godziny 14.00.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

 

8. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) — waga kryterium 50%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium będzie liczona wg wzoru:

                                 Cena oferty najniższej

C= ----------------------------x 100 x 50%

                                   Cena oferty badanej

 • kryterium kwalifikacje — waga kryterium — 50%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium (max 20 pkt.) będzie przyznawana odpowiednio:

posiadanie preferowanego wykształcenia — 10 pkt.

doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wybranych kompetencji — 1-10 pkt.

(1 szkolenie — 1 pkt, 2-3 szkolenia— 5 pkt., 4 i więcej szkoleń — 10 pkt.).

9.  Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,

b) ofertę należy sporządzić na formularzu dołączonym do niniejszego pisma (zał. nr 1 do oferty)

c) do oferty należy dołączyć podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2 do oferty)                                                                                                         

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:                                                                                     

a) odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,                                                                               

b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny oferty                                                         

c) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.                                                                                                               

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.                                       

e) Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.                   

f) Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż  7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.                                                                   

g) W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji usługi oraz sposób płatności za ich wykonanie.

Złożenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w sytuacji, gdy najniższa proponowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia

11. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych

                    Marian Ambrożuk

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Załączniki:

 1. Zał. nr 2 Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych (plik docx 73KB)
 2. Zał. nr 1 Formularz oferty (plik docx 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2021-05-28
Logo funduszy europejskich, program regionalny

W dniu 21 maja 2021 roku w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11 odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, który organizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich., a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom informację na temat działań w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej jaka będzie realizowana w projekcie. Przedstawiono im również harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że wszystkie działania realizowane w projekcie, którymi zostaną objęci są bezpłatne, ponieważ finansowane są z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020.

Zdjęcia ze spotkania informacyjno-organizacyjne i warsztatów grupowych z psychologiem234
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat wyboru oferty

2021-05-07
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.04.2021 r. – usługi psychologiczne w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 36KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta na usługi psychologiczne 2021

2021-04-28
Logo funduszy europejskich, program regionalny

 

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strzelce Krajeńskie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich , realizujący projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, usługi psychologiczne indywidualne i grupowe oraz treningi kształtujące kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy w projekcie, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 40 uczestników projektu w planowanym okresie:                     maj 2021 roku do marca 2023 roku.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:

●Poradnictwo psychologiczne, wsparcie indywidualne i grupowe uczestników projektu (warsztaty).

2. Wymiar godzinowy:

Usługa obejmuje łącznie 336 godzin zegarowych pracy psychologa, w tym:

● 96 h zegarowych pracy psychologa udzielającego wsparcia grupowego w postaci treningów kształtujących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy:

w 2021 roku – 48 godziny, w 2022 roku – 48 godzin,

Przewidywany termin świadczenia usług:

maj – październik 2021 roku – 48 godzin pracy

maj – październik 2022 roku – 48 godzin pracy

● 240 h zegarowych pracy psychologa udzielającego wsparcia indywidualnego:

 w 2021 roku – 90 godziny, w 2022 roku – 120 godzin, w 2023 roku – 30 godzin.

Przewidywane terminy świadczenia usług:

maj – grudzień 2021 roku – 90 godzin pracy,

styczeń – grudzień  2022 roku – 120 godzin pracy

styczeń – marzec 2023 roku – 30 godzin pracy

Z możliwością zmiany w/w terminów

 

3. Forma zatrudnienia:

Umowa o świadczenie usług.

Wymagania wobec Wykonawcy

1) Wymagania niezbędne:

• ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia;

• inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia;

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

  nieposzlakowana opinia;

2) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

• mile widziane szkolenie psychoterapeutyczne (potwierdzone certyfikatami, zaświadczeniami),                                                                                                                                                  • umiejętność pracy w zespole,                                                                                                                          • sumienność i rzetelność,                                                                                                                             • dobra organizacja czasu pracy,                                                                                                   • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,                                                                        komunikatywność i cierpliwość,                                                                                                  odporność na stres,                                                                                                                          mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE

 Nie spełnienie w/w wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

2. Terminy:

Planowany termin zatrudnienia: maj 2021r. do marzec 2023r.                                                       Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć),

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

  1. przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich uczestników projektu,
  2. prowadzenie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu,
  3. stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów uczestników,
  4. utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu,
  5. pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji problemowych,
  6. reagowanie na każde niewłaściwe zachowanie uczestników względem siebie,

g) udzielanie konsultacji indywidualnych,

  1. zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, w tym przestrzeganie zasad dotyczących reżimu sanitarnego związanego ze stanem pandemii, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,
  2. przygotowanie materiałów i konspektów do zajęć,
  3. prowadzenie list obecności na zajęciach oraz ewidencji godzin pracy,
  4. współpraca z pracownikami socjalnymi zaangażowanymi w realizację projektu i innymi członkami zespołu projektowego,

l) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. W odpowiedzi na zamówienie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z załącznikami:

a)  formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

 b) program szkolenia/warsztatów w wymiarze sześciomiesięcznym (dla każdej grupy),

c) wskazanie trenerów oraz udokumentowanie kwalifikacji realizatorów i wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym (doświadczenie zawodowe i doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć związanych z usługami psychologicznymi, psychoterapią),

d) referencje,

e) oświadczenie o ilości przeprowadzonych szkoleń o tematyce związanej z ofertą,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h) oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną,

i) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

j) życiorys (CV),

k) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                                z załącznikiem nr 2,

l)  podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą.

2. W przypadku kiedy usługa będzie wykonywana przez osobę trzecią wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu stwierdzającego istnienie łączącego wykonawcę i tą osobę stosunku prawnego ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania tego zamówienia)

 

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE

- kwalifikacje zawodowe - 40 punktów                                                                                         - doświadczenie zawodowe - 20 punktów                                                                                     - cena - 40 punktów

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne Al. Piastów 13, 66-50 Strzelce Kraj. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe „usługi psychologa” w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie” do dnia 06.05.2021 r. (decyduje data faktycznego wpływu do M-G OPS). Dokumenty, które wpłyną do M-G OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.

2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji bez podania przyczyny.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,

2, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,

3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,

4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,

6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,

7. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Marian Ambrożuk - tel. (95) 763-24-05

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej M-G OPS Strzelcach Krajeńskich oraz skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Osoba upoważniona do kontaktu: 1) Marian Ambrożuk, tel./faks:95-763-24-05,                                          e-mail: dyrektor@mgopsstrzelce.pl   

Załączniki:

 1. Formularz oferty (plik docx 64KB)
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik docx 75KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

2021-03-26
Logo funduszy europejskich, program regionalny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, informuje że od    01 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 r. realizowany będzie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich projekt pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Strzelce Krajeńskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich oraz

Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, również osoba z niepełnosprawnościami, chętna do udziału w warsztatach i szkoleniach aktywizujących społecznie i zawodowo.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób będących mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie (33 K i 7 M) w celu wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu procesu diagnozy będą skierowani do realizacji Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a następnie 20 osób zostanie objętych aktywizacją zawodową (kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże zawodowe).

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Projekt współfinansowany ze środków EFS. Całkowita wartość projektu: 400 000,00zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 24 05, e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl lub z pracownikiem socjalnym 

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach

1 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13 lub pod nr tel. 95 763 24 05

 

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usług dostępowych, w tym wypełnić dokumenty w miejscu zamieszkania przy udziale pracownika socjalnego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Plakat

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa (plik docx 61KB)
 2. Formularz rekrutacyjny (plik doc 130KB)
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 660KB)
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (plik doc 657KB)
 5. Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu (plik docx 52KB)
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 94KB)
 7. Oświadczenie o efektywności zatrudnieniowej (plik doc 663KB)
 8. Wykaz dokumentów dodatkowych (plik doc 656KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

2020-06-03
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r.

2013-03-15
efs-logo

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r.

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r. (plik doc 61KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapotrzebowanie na zajęcia

2011-08-24
efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia (plik doc 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapotrzbowanie na zajęcia kulinarne

2011-07-28
efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia kulinarne

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia kulinarne (plik doc 53KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

2011-06-17
efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia 2011r.-zdrowy styl życia (plik doc 53KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

2011-05-18
efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach relaizowanego Projektu Systemowego PO KL w roku 2011 (plik doc 61KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Systemowy PO KL

2011-05-18
efs-logo

Informacja o realizacji projektu w 2011 r.

Załączniki:

 1. Informacja o realizacji projektu systemowego w 2011 roku (plik doc 55KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Biuletyn Informacji Publicznej
Link do Niebieskiej Linii
Link do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Link do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Aleja Piastów 13
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności