Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa

Data publikacji: 2018-06-28

power-fewerrp

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa do projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa (plik pdf 241KB)

Ogłoszenie o wyniku naboru na przeprowadzenie warsztatów.

Data publikacji: 2018-06-05

power-fewerrp

Dyrektor M-G OPS w Strzelcach Kraj. informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o wyniku naboru na przeprowadzenie warsztatów. (plik pdf 297KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne

Data publikacji: 2018-05-24

power-fewerrp

Protokoły z przeprowadzonego postępowania

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne (plik pdf 368KB)
  2. Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne (plik pdf 382KB)
  3. Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne (plik pdf 394KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-05-11

power-fewerrp

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń wielofunkcyjnych

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 99KB)

Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wynikach naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu.

Data publikacji: 2018-04-16

power-fewerrp

Ogłodzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wyniku naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu w związku z realizowanym projektem "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wynikach naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu. (plik doc 71KB)

Informacja na temat realizowanego projektu

Data publikacji: 2018-04-04

power-fewerrp

Projekt "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Załączniki:

  1. Informacja na temat realizowanego projektu (plik doc 34KB)

Zapytanie ofertowe - asystent merytoryczny koordynatora projektu

Data publikacji: 2018-04-04

power-fewerrp

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w związku z realizacją projektu Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach krajeńskich współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych do pełnienia funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe - asystent merytoryczny koordynatora projektu (plik docx 71KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej