Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych

Data publikacji: 2022-01-04

Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych 

Załączniki:

 1. Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych (plik docx 17KB)

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacji ruchowej

Data publikacji: 2022-01-04

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacji ruchowej

Załączniki:

 1. Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacja ruchowa (plik docx 16KB)

Dodatek Osłonowy

Data publikacji: 2022-01-03

DODATEK OSŁONOWY

Od 03 stycznia 2022 r. można składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Jest on elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata
dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 02 grudnia.
Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o
wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku
wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 02 grudnia 2022 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą
elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł.

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informacja zostanie przesłana pocztą.

Dodatkowe informacje zostaną podane po opublikowaniu Rozporządzenia dotyczącego Dodatku Osłonowego.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokojach nr 15 i 16

Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów13, tel. 95 763 57 36

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne w 2022 roku

Data publikacji: 2021-12-30

Zawiadomienie o wyborze oferta 

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik docx 15KB)

Oferta na usługi psychologiczne 2022

Data publikacji: 2021-12-16

Oferta na usługi psychologiczne na 2022 rok

Załączniki:

 1. Oferta na usługi psychologiczne 2022 (plik docx 15KB)

Informacja na temat dni wolnych od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji: 2021-12-14

INFORMUJEMY ŻE:

- Dzień 24 grudnia 2021 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. - za Pierwszy Dzień Świat Bożego Narodzenia  przypadające w sobotę tj. w dniu 25 grudnia 2021 r.

- Dzień 31 grudnia 2021 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. – za Nowy Rok przypadający w sobotę tj. w dniu 01 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Dyrektor Marian Ambrożuk

Aktywizacja zawodowa w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie"

Data publikacji: 2021-12-10

W miesiącu październiku br. w ramach projekty "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie" rozpoczęła się aktywizacja zawodowa. Każda z uczestniczek projektu w pierwszej kolejności została objęta wsparciem doradcy zawodowego. Na każdą uczestniczkę przewidziano 5 godzin wsparcia doradcy zawodowego. Od dnia 22 listopada do 13 grudnia będzie trwał kurs zawodowy opiekuna osób starszych i zależnych. Kurs prowadzony jest przez Wojewódzki Zespół Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich. Na pierwszych zajęcia uczestniczki otrzymały wiedzę teoretyczną dotyczącą sposobu świadczeni usług opiekuńczych dla osób starszych i zależnych, a następnie przeprowadzane są zajęcia praktyczne, które uczą jak praktycznie prawidłowego świadczyć te usługi. W dniu 14 grudnia odbędzie się egzamin.

Od nowego roku pięć uczestniczek będzie odbywało 3 miesięczny staż zawodowy w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. a trzy uczestniczki odbędą taki staż w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

 

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęcia

Kolejne zajęcia w ramach Projektu

Data publikacji: 2021-09-03

Logo funduszy europejskich, program regionalny

W dniach od 16 do 27 sierpnia br. odbyły się dla dwóch grup uczestników zajęć rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej                        Głównym celem zajęć było wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć wykonywali swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznali zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwania ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.                                                                                                                                                Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdęciaZdjęciaZdjęcia

Harmonogram realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2021-07-29

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

  I grupa – od 16 sierpień 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

II grupa – od 23 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.

 

Zajęcia odbywać się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj. w godzinach od 8.00 do 16.00

Popołudnie ze spisem

Data publikacji: 2021-07-23

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Załączniki:

 1. Popołudnie ze spisem (plik pptx 3602KB)

Komunikat dotyczący zaświadczeń do programu "CZYSTE POWIETRZE"

Data publikacji: 2021-07-22

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Załączniki:

 1. „Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego (plik pdf 155KB)

Punkty spisowe na Rynku Miejskim w dniu 17 lipca 2021r.

Data publikacji: 2021-07-15

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021

Dnia 17 lipca 2021r. na Rynku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich w godz. 15.00-21.00 otwarte będa punkty spisowe.

Dodatkowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Punkty Spisowe dnia 17 lipca 2021r. na Rynku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (plik pdf 108KB)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-06-22

 

         Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomcy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje,w Ośrodku działa Punkt Spisowy czynny od 21.06 do 30.09.2021 roku w godzinach urzedowania.

Kolejme Punkty SPisowae mieszczą się w:

 1. Biblioteka Publiczna w Strzelcach Kraj.
 2. Filie Biblioteki „Bobrówko, Brzoza, Ogardy, Tuczno
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.
 4. Punkt Informacji Turystycznej - Spichlerz w Strzelcach Kraj. Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej w Strzelcach Kraj.

      spis.gov.pl   

Załączniki:

 1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (plik pdf 60KB)

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

Data publikacji: 2021-06-21

W dniu 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Informacja na temat wyboru

Data publikacji: 2021-06-09

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.05.2021 r. – na usługę przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 36KB)

Harmonogram zajęć dotyczących realizacji warsztatów kształcących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2021-06-01

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Harmonogram spotkań grupowych I grupa

1. spotkanie - 25.05.2021 r.         15:00-17:00

2. spotkanie - 08.06.2021 r.         17:00-19:00

3. spotkanie – 22.06.2021 r.        15:00-17:00

4. spotkanie – 06.07.2021 r.        17:00-19:00

5. spotkanie – 20.07.2021 r.        15:00-17:00

6. spotkanie - 10.08.2021 r.        17:00-19:00

7. spotkanie – 24.08.2021 r.        15:00-17:00

8. spotkanie – 07.09.2021 r.        17:00-19:00

9. spotkanie – 14.09.2021 r.        15:00-17:00

10. spotkanie – 21.09.2021 r.     17:00-19:00

11. spotkanie – 05.10.2021 r.     15:00-17:00

12. spotkanie- 19.10.2021 r.       17:00-19:00

 

Harmonogram spotkań grupowych II grupa

1. spotkanie - 25.05.2021 r.         17:00-19:00

2. spotkanie - 08.06.2021 r.         15:00-19:00

3. spotkanie – 22.06.2021 r.        17:00-19:00

4. spotkanie – 06.07.2021 r.        15:00-17:00

5. spotkanie – 20.07.2021 r.        17:00-19:00

6. spotkanie - 10.08.2021 r.        15:00-17:00

7. spotkanie – 24.08.2021 r.        17:00-19:00

8. spotkanie – 07.09.2021 r.        15:00-17:00

9. spotkanie – 14.09.2021 r.        17:00-19:00

10. spotkanie – 21.09.2021 r.     15:00-17:00

11. spotkanie – 05.10.2021 r.     17:00-19:00

12. spotkanie- 19.10.2021 r.       15:00-17:00

 

Zapytanie ofertowe dotyczącze przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe

Data publikacji: 2021-05-28

Logo funduszy europejskich, program regionalny

 

                                                                                                                             Strzelce Kraj.  28.05.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.261.04.21.MA

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt numer: RPLB.07.01.00-08-0005/20-00

 

1. Zamawiający:

Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie

2. Rodzaj zamówienia: Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe   dla osób dorosłych - usługa.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku przewidzianą  w zasadach finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 i Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 800,00 PLN netto, co stanowi równowartość 2 061,23 EUR. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 pkt 1 w/w ustawy.

4. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie w ramach realizowanego przez M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.1 

Programy aktywnej integracji  realizowane przez ośrodki pomocy społecznej następującej formy wsparcia: zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla osób dorosłych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Cykl zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla 20 uczestników projektu w ilości 88 godzin dydaktycznych, podzielonych na 2 grupy po 10 osób w ilości 44 godzin dydaktycznych dla każdej grupy.

Zamawiający przyjmuje, że godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

Głównym celem zajęć jest wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć będą wykonywać swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznają zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez Internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwani ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.

Szczegółowy opis zamówienia. 

a) System operacyjny   

• Systemy operacyjne – MS Windows– podstawowe zasady pracy z programem
• Wprowadzenie: jak włączyć komputer, ćwiczenia na pulpicie, różnice między komputerem stacjonarnym a laptopem, ćwiczenia na klawiaturze, ćwiczenia z myszką
• Katalogi a pliki:  tworzenie katalogów na pulpicie; tworzenie plików tekstowych; używanie entera i spacji; zapisywanie plików na pulpicie kasowanie plików; operacje kopiuj, wklej, wytnij na plikach i folderach
• Ćwiczenia w systemie operacyjnym: wykonywanie zrzutu ekranowego, wklejanie go do programu Paint i zapisywanie do pliku JPG, tworzenie skrótów; nagrywanie płyt DVD; kopiowanie danych z / na pendrive; skróty klawiaturowe;  jak podłączyć się bezprzewodowo do sieci internetowej.

b) Edytor Tekstu i inne programy użytkowe 

• MS Word – Zasady komputerowej edycji tekstu (formatowanie tekstu, marginesy, akapity, numerowanie i punktowanie, wklejanie obiektów, symboli, tabele, drukowanie)
• MS WordPad - przycisk Insert, tryb dopisywania i zastępowania
• MS Notatnik
• MS Office PowerPoint - prosty pokaz slajdów zdjęć z wakacji
• OpenOffice - darmowe programy do biura

c) Internet

• Możliwości i warunki korzystania z globalnej sieci – INTERNET  
• Obsługa najpopularniejszych przeglądarek internetowych  Mozilla, Internet Explorer, Chrome  – zasady pracy
• Wyszukiwarki internetowe – wyszukiwanie wg różnorodnych kluczy
• Najpopularniejsze strony internetowe i portale (w tym portale społecznościowe - np.: facebook), społeczności kontynentowe ( np.  YouTube, Vimeo, Wikipedia)
• E-zakupy (allegro, sklepy internetowe)
• E-banki

d) Poczta elektroniczna i komunikatory internetowe

• Zakładanie skrzynek e-mail (wysyłanie i odbiór e-maili; wysyłanie i odbiór e-maili z załącznikiem; konfiguracja konta e-mail w systemowych programach Outlook Express / Poczta Systemu Windows)
• Najpopularniejsze komunikatory internetowe (gg, skype) – zasada korzystania, normy i przepisy obowiązujące użytkowników.
• Zabezpieczenia sieci Internet – również przed wirusami i spamem.

e) Urządzenia multimedialne i ich zastosowanie 

• Obsługa przenośnych pamięci pendrive, dysków
• Pozyskiwanie obrazów z aparatu cyfrowego oraz prosta obróbka zdjęć

Prowadzący zapewni sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz inne pomoce naukowe dla uczestników projektu biorących udział w warsztatach niezbędne do przeprowadzenia zajęć, ponadto każdy uczestnik otrzyma opracowany przez prowadzącego skrypt zawierający pełną tematykę zajęć. Prowadzący przygotuje i przeprowadzi test kompetencji cyfrowych na początku wsparcia oraz ankietę ewaluacyjną na zakończenie cyklu zajęć. Sporządzi także indywidualne opinie dla każdego uczestnika wsparcia dotyczące podniesienia przez nich odpowiednich kompetencji.

Kwalifikacje osób realizujących zadanie: wykształcenie preferowane na kierunku informatyka, pedagogika; minimum 2-letni staż pracy, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć w wybranej tematyce.

Prowadzący zobowiązani będą do prowadzenia dokumentacji projektu w zakresie ww. szkolenia (karty pracy trenera, listy obecności itp.) zaopatrzonej w oznaczenia zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach RPOL.

Spotkania w ramach w/w formy wsparcia odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy. Udostępnione sale w celu zapewnienia równego dostępu, dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

Proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia w całości z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze, która będzie szacowana oraz wartość brutto zamówienia ogółem.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie.                                                                                                  

Godziny kontaktu w sprawie postępowania 9.00 – 15.00                                                             

Osoba wskazana do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie postępowania:                

Marian Ambrożuk, tel. 95 762 24 05, tel. kom. 513 458 689, e-mail: dyrektor@mgopsstrzelce.pl

6. Termin realizacji wsparcia to: VI — VIII 2021r. — w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

7. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mgopsstrzelce.pl do dnia 08 czerwca 2021 roku do godziny 14.00.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

 

8. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) — waga kryterium 50%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium będzie liczona wg wzoru:

                                 Cena oferty najniższej

C= ----------------------------x 100 x 50%

                                   Cena oferty badanej

 • kryterium kwalifikacje — waga kryterium — 50%

Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium (max 20 pkt.) będzie przyznawana odpowiednio:

posiadanie preferowanego wykształcenia — 10 pkt.

doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu wybranych kompetencji — 1-10 pkt.

(1 szkolenie — 1 pkt, 2-3 szkolenia— 5 pkt., 4 i więcej szkoleń — 10 pkt.).

9.  Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,

b) ofertę należy sporządzić na formularzu dołączonym do niniejszego pisma (zał. nr 1 do oferty)

c) do oferty należy dołączyć podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zał. nr 2 do oferty)                                                                                                         

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:                                                                                     

a) odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,                                                                               

b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny oferty                                                         

c) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.                                                                                                               

d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 niniejszego, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.                                       

e) Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.                   

f) Umowa będzie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż  7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej.                                                                   

g) W umowie zostaną określone szczegółowe warunki realizacji usługi oraz sposób płatności za ich wykonanie.

Złożenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w sytuacji, gdy najniższa proponowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia

11. Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych

                    Marian Ambrożuk

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Załączniki:

 1. Zał. nr 2 Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych (plik docx 73KB)
 2. Zał. nr 1 Formularz oferty (plik docx 36KB)

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2021-05-28

Logo funduszy europejskich, program regionalny

W dniu 21 maja 2021 roku w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11 odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, który organizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich., a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom informację na temat działań w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej jaka będzie realizowana w projekcie. Przedstawiono im również harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że wszystkie działania realizowane w projekcie, którymi zostaną objęci są bezpłatne, ponieważ finansowane są z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020.

Zdjęcia ze spotkania informacyjno-organizacyjne i warsztatów grupowych z psychologiem234

Loterii NSP 2021.

Data publikacji: 2021-05-11

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Informacja na temat wyboru oferty

Data publikacji: 2021-05-07

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.04.2021 r. – usługi psychologiczne w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 36KB)

Oferta na usługi psychologiczne 2021

Data publikacji: 2021-04-28

Logo funduszy europejskich, program regionalny

 

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strzelce Krajeńskie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich , realizujący projekt pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, usługi psychologiczne indywidualne i grupowe oraz treningi kształtujące kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy w projekcie, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 40 uczestników projektu w planowanym okresie:                     maj 2021 roku do marca 2023 roku.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:

●Poradnictwo psychologiczne, wsparcie indywidualne i grupowe uczestników projektu (warsztaty).

2. Wymiar godzinowy:

Usługa obejmuje łącznie 336 godzin zegarowych pracy psychologa, w tym:

● 96 h zegarowych pracy psychologa udzielającego wsparcia grupowego w postaci treningów kształtujących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy:

w 2021 roku – 48 godziny, w 2022 roku – 48 godzin,

Przewidywany termin świadczenia usług:

maj – październik 2021 roku – 48 godzin pracy

maj – październik 2022 roku – 48 godzin pracy

● 240 h zegarowych pracy psychologa udzielającego wsparcia indywidualnego:

 w 2021 roku – 90 godziny, w 2022 roku – 120 godzin, w 2023 roku – 30 godzin.

Przewidywane terminy świadczenia usług:

maj – grudzień 2021 roku – 90 godzin pracy,

styczeń – grudzień  2022 roku – 120 godzin pracy

styczeń – marzec 2023 roku – 30 godzin pracy

Z możliwością zmiany w/w terminów

 

3. Forma zatrudnienia:

Umowa o świadczenie usług.

Wymagania wobec Wykonawcy

1) Wymagania niezbędne:

• ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia;

• inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia;

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

  nieposzlakowana opinia;

2) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

• mile widziane szkolenie psychoterapeutyczne (potwierdzone certyfikatami, zaświadczeniami),                                                                                                                                                  • umiejętność pracy w zespole,                                                                                                                          • sumienność i rzetelność,                                                                                                                             • dobra organizacja czasu pracy,                                                                                                   • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,                                                                        komunikatywność i cierpliwość,                                                                                                  odporność na stres,                                                                                                                          mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE

 Nie spełnienie w/w wymogu skutkuje odrzuceniem oferty.

2. Terminy:

Planowany termin zatrudnienia: maj 2021r. do marzec 2023r.                                                       Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć),

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

  1. przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich uczestników projektu,
  2. prowadzenie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu,
  3. stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów uczestników,
  4. utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu,
  5. pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji problemowych,
  6. reagowanie na każde niewłaściwe zachowanie uczestników względem siebie,

g) udzielanie konsultacji indywidualnych,

  1. zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, w tym przestrzeganie zasad dotyczących reżimu sanitarnego związanego ze stanem pandemii, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,
  2. przygotowanie materiałów i konspektów do zajęć,
  3. prowadzenie list obecności na zajęciach oraz ewidencji godzin pracy,
  4. współpraca z pracownikami socjalnymi zaangażowanymi w realizację projektu i innymi członkami zespołu projektowego,

l) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. W odpowiedzi na zamówienie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z załącznikami:

a)  formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,

 b) program szkolenia/warsztatów w wymiarze sześciomiesięcznym (dla każdej grupy),

c) wskazanie trenerów oraz udokumentowanie kwalifikacji realizatorów i wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym (doświadczenie zawodowe i doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć związanych z usługami psychologicznymi, psychoterapią),

d) referencje,

e) oświadczenie o ilości przeprowadzonych szkoleń o tematyce związanej z ofertą,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h) oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną,

i) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

j) życiorys (CV),

k) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                                z załącznikiem nr 2,

l)  podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą.

2. W przypadku kiedy usługa będzie wykonywana przez osobę trzecią wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu stwierdzającego istnienie łączącego wykonawcę i tą osobę stosunku prawnego ( np. umowa o pracę, umowa zlecenie, pisemne zobowiązanie danej osoby, że jest ona lub będzie w dyspozycji składającego ofertę na potrzeby wykonania tego zamówienia)

 

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE

- kwalifikacje zawodowe - 40 punktów                                                                                         - doświadczenie zawodowe - 20 punktów                                                                                     - cena - 40 punktów

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne Al. Piastów 13, 66-50 Strzelce Kraj. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe „usługi psychologa” w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie” do dnia 06.05.2021 r. (decyduje data faktycznego wpływu do M-G OPS). Dokumenty, które wpłyną do M-G OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.

2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji bez podania przyczyny.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,

2, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,

3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,

4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,

6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,

7. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Marian Ambrożuk - tel. (95) 763-24-05

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej M-G OPS Strzelcach Krajeńskich oraz skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Osoba upoważniona do kontaktu: 1) Marian Ambrożuk, tel./faks:95-763-24-05,                                          e-mail: dyrektor@mgopsstrzelce.pl   

Załączniki:

 1. Formularz oferty (plik docx 64KB)
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik docx 75KB)

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

Data publikacji: 2021-03-26

Logo funduszy europejskich, program regionalny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, informuje że od    01 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 r. realizowany będzie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich projekt pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Strzelce Krajeńskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich oraz

Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, również osoba z niepełnosprawnościami, chętna do udziału w warsztatach i szkoleniach aktywizujących społecznie i zawodowo.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób będących mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie (33 K i 7 M) w celu wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu procesu diagnozy będą skierowani do realizacji Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a następnie 20 osób zostanie objętych aktywizacją zawodową (kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże zawodowe).

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Projekt współfinansowany ze środków EFS. Całkowita wartość projektu: 400 000,00zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 24 05, e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl lub z pracownikiem socjalnym 

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach

1 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13 lub pod nr tel. 95 763 24 05

 

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usług dostępowych, w tym wypełnić dokumenty w miejscu zamieszkania przy udziale pracownika socjalnego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Plakat

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa (plik docx 61KB)
 2. Formularz rekrutacyjny (plik doc 130KB)
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 660KB)
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (plik doc 657KB)
 5. Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu (plik docx 52KB)
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 94KB)
 7. Oświadczenie o efektywności zatrudnieniowej (plik doc 663KB)
 8. Wykaz dokumentów dodatkowych (plik doc 656KB)

„Aktywni niepełnosprawni” - w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-03-24

power-fewerrp

 

 

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

 

 

 

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
 z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

 

 

Kto realizuje projekt?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizuje:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - partnerzy

 

 

Co chcemy zrobić?

W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

 

                                             Co możesz zrobić?

Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:

http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

 

Kto finansuje?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Spisz się u nas

Data publikacji: 2021-03-23

Jeżeli nie dysponujesz dostępem do Internetu lub praca zdalna Twoich pociech nie pozwala Ci się spisać, zapraszamy do nas. Urząd zapewni Ci stanowisko spisowe oraz fachową pomoc.
Stanowisko spisowe zostanie uruchomione w pokoju nr 10, na parterze w budynku urzędu przy al. Wolności 48.  Odwiedź nas po 1 kwietnia 2021 i spisz się sam. W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o zabezpieczenie stosownych środków ochrony osobistej tj. maseczki i rękawiczek jednorazowych. Dbajmy o siebie i innych bo #Liczysiękażdy

https://www.facebook.com/NaszeStrzelce

 

Spisz się u nas

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE

Data publikacji: 2021-03-22

Od dnia dzisiejszego tj. 22.03.2021 r. DO ODWOŁANIA będą obowiązywały ograniczenia w obsłudze klientów naszego ośrodka. Wszystko w związku z III falą epidemii COVID-19.

W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie:

 • tradycyjnej korespondencji
 • lub telefonicznie: 95 763 24 05 lub 95 763 21 05
 • świadczenia rodzinne: 95 763 57 36
 • drogą elektroniczną poprzez e-mail:sekretariat@mgopsstrzelce.pl 
   

Klienci będą obsługiwani przez pracowników w siedzibie M-G OPS w Strzelcach Kraj, pojedynczo po wywołaniu zgł0szenia dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. Przypominamy o konieczności założenia maseczki ochronnej. Na terenie Ośrodka będzie też można zdezynfekować ręce. Wskazane jest posiadanie własnego długopisu.

Pracownicy, w zwyczajowych godzinach pracy Ośrodka, pozostają do Państwa dyspozycji, numery telefonów wskazanych powyżej.

Nasze działania mają na celu prewencję w ochronione zdrowia mieszkańców Gminy Strzelce Krajeński. Prosimy Państwa w tym okresie, w miarę możliwości, o pozostanie w domach i załatwianie sprawa w sposób zdalny.

Odpowiedzialnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie innych.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Data publikacji: 2021-03-18

 

1 kwietnia br. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Już dzisiaj, specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy INFOLINIĘ SPISOWĄ! (22 279 99 99) , na której możesz uzyskać wszelkie informacje na ten temat.
Więcej informacji dotyczących spisu znajdziesz także na stronie internetowej https://spis.gov.pl/
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Projekt „Pora seniora"

Data publikacji: 2021-03-17

Projekt „Pora seniora-Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie Gminie Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

https://strzelce.pl/masz-wiecej-niz-60-lat/

Projekt „Pora seniora

„Psychologiczne wsparcie dla niepełnosprawnych”

Data publikacji: 2021-03-15

Załączniki:

 1. „Psychologiczne wsparcie dla niepełnosprawnych” (plik pdf 213KB)

Bezpiecznie-Zdrowo-Bezgotówkowo

Data publikacji: 2021-03-10

„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Kampania „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ma na celu upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili  rachunki oraz robili  zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”  klienci ZUS mogą zobaczyć, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Dowiedzą się:

 • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 • jak założyć konto bankowe,
 • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,
 • o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy- 

Lubuski Biznes ma POWER!

Data publikacji: 2021-02-19

Informacja na temat projektu Lubuski Biznes ma POWER!

Załączniki:

 1. Lubuski Biznes ma POWER! (plik eml 169KB)

Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne rehabilitanta ruchowego i logopedy

Data publikacji: 2021-01-25

Załączniki:

 1. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rehabilitacja ruchowa (plik docx 13KB)
 2. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda (plik docx 13KB)

Informacje na temat programu Rodzina 500+

Data publikacji: 2021-01-08

Informacje na temat programu Rodzina 500+

 

                                                                    UWAGA!

M-G OPS w Strzelcach Kraj. informuje, iż w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:
– od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną
– od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną

Wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) można składać od dnia 01.02.2021 r. w formie elektronicznej:

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej

– przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line

UWAGA!

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) drogą tradycyjną można składać od dnia 01.04.2021 r.:

– osobiście w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00

– za pośrednictwem Poczty Polskiej

Szczegółowych informacji udziela Referat Świadczeń Rodzinnych M-G OPS w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, pod numerem telefonu 95 763 57 36, 95 763 24 05, w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym Programu Rodzina 500+.

MRPiPS – Rodzina 500 plus

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej

Data publikacji: 2021-01-07

Załączniki:

 1. Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych (plik docx 16KB)
 2. Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacja ruchowa (plik docx 16KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne w 2021 roku

Data publikacji: 2020-12-31

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik docx 13KB)

Oferta na usługi psychologiczne 2021

Data publikacji: 2020-12-21

Załączniki:

 1. Oferta na usługi psychologiczne 2021 (plik docx 15KB)

Nabór wniosków na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Data publikacji: 2020-10-27

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/13559580-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-10-26

Wsparcie dla Seniorów

Załączniki:

 1. Wspieraj Seniora (plik odt 1255KB)

Komunikat

Data publikacji: 2020-10-12

Komunikat w sprawie procedur zabezpieczających stosowanych w M-G OPS w Strzelcach Kraj. związku z pandemią koronawirusa SARS_Cov-2

Załączniki:

 1. Komunikat (plik docx 14KB)

Informacja !!!

Data publikacji: 2020-09-30

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne i wychowawcze - obsługa klientów! ! !

Czytaj całość publikacji "Informacja !!!"

Załączniki:

 1. Informacja !!! (plik pdf 69KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-08-10

I N F O R M A C J A

INFORMUJEMY, że dzień 14 sierpnia 2020 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj - za święto Wniebowzięcia NMP przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

Dyrektor Marian Ambrożuk

Baza teleadresowa i wykaz instytucji,

Data publikacji: 2020-07-20

które udzielają pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego zgodne z Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa i wykaz instytucji, (plik pdf 33KB)
 2. Baza teleadresowa i wykaz instytucji, (plik pdf 35KB)

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze 500+

Data publikacji: 2020-07-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że obecnie otrzymywane świadczenie wychowawcze 500+ przyznane jest do 31-05-2021r.
W związku z czym zwracamy się z prośbą o nieskładanie kolejnych wniosków na w/w świadczenie. Nowe wnioski składamy tylko w przypadku nowo urodzonych dzieci.

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny

Informacja dotycząca utraty dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Data publikacji: 2020-06-26

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Załączniki:

 1. Informacjadotyczaca utraty dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i swiadczeń z funduszu alimentacyjnego. (plik docx 16KB)

Wnioski na świadczenie Dobry Start (300+)

Data publikacji: 2020-06-26

Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 01 lipca 2020 roku można składać wyłącznie w wersji elektronicznej wnioski na świadczenie Dobry Start (300+).
Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2020 roku.


Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Data publikacji: 2020-06-03

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 14KB)

Pomoc dla osób bezrobotnych.

Data publikacji: 2020-06-02

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. przystąpił do projektu pn. PCK i AVIVA pomagają bezrobotnym. Projekt przewiduje wsparcie rzeczowe dla osób, które z powodu pandemii koronawirusa utraciły możliwość zarabiania i są w trudniej sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane pomocą, posiadające status bezrobotnego albo zmuszone zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą proszone są o kontakt z Oddział PCK Gorzów Wlkp. - tel. 603 785 580. Szczegółowa informacja w załączniku.

Załączniki:

 1. Pomoc dla osób bezrobotnych. (plik pdf 272KB)

Informacja dla klientów M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich !!!

Data publikacji: 2020-05-08

Od 11 maja 2020 roku klienci będą wpuszczani pojedynczo na teren Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Obowiązuje własna maseczka. Rękawice jednorazowe znajdują się w Ośrodku.

Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

Data publikacji: 2020-04-30

Praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Publikacja w załącznikach wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększywszy swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Załączniki:

 1. List Rzecznika Praw Obywatelskich (plik pdf 96KB)
 2. Osobisty plan awaryjny - poradnik (plik pdf 444KB)

"Twój parasol" aplikacja mobilna.

Data publikacji: 2020-04-22

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

Czytaj całość publikacji ""Twój parasol" aplikacja mobilna."

Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w ramach tarczy antykryzysowej.

Data publikacji: 2020-04-17

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., informuje, że zostały ogłoszone następujące nabory wniosków w ramach tarczy antykryzysowej:

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12098592-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12097380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczeniaNabory wniosków będą trwały od dnia 15.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.

Ważne. Orzeczenia o niepełnosprawności

Data publikacji: 2020-04-02

Ważne! Dotyczy orzeczeń i kart parkingowych
WAŻNE! Dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych.
W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa wart. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Utworzono: 02 kwiecień 2020

Komunikat -Konta

Data publikacji: 2020-03-19

K O M U N I K A T
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID - 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwo i Państwa bliskich, oraz naszych pracowników uprzejmie prosimy o zakładanie rachunków bankowych, na które będą przekazywane świadczenia.
Prosimy o wyrozumiałość

Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie

Data publikacji: 2020-03-19

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie !

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju wirusa COVID-19 (tzw. koronawirusa), w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia a w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie, a w szczególności do przedstawicieli Sołectw, dysponujących wiedzą o lokalnym środowisku, o przekazywanie bieżących informacji do tut. Ośrodka, o sytuacjach trudnych i zagrażających życiu, w szczególności do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków pomocy w postaci interwencji kryzysowej.
Informujemy, że powyższe informacje można przekazywać do tut. Ośrodka od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 do 19.00 od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania pod numer telefonu : 95 763 24 05 lub 95 763 21 08

Komunikat w sprawie wydawania żywności

Data publikacji: 2020-03-16

Parafialny Zespół Caritas odwołuje wydawanie żywności w ramach programu FEAD w dniach 18 i 19 marca br. Dystrybucja żywności zostanie zorganizowana w innym terminie, o którym osoby kwalifikujące się do pomocy zostaną poinformowane

Józefa Lipniak - Paszkowska
W-ca Przewodnicząca PZC

Informacja dla klientów M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji: 2020-03-12

Komunikat:
Z dniem 16 marca 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich ogranicza dostępność i możliwość bezpośredniego załatwiania spraw urzędowych z uwagi na bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin, a także naszych podopiecznych, głównie osoby starsze i samotne, do których regularnie będziemy zaglądać i służyć pomocą.
Przed przyjściem najlepiej zadzwonić i spytać czy Wasze przyjście jest konieczne.
Pracownicy socjalni dalej będą pracować w środowiskach, mając na uwadze potrzeby podopiecznych. Wszystkie zasiłki i pomoc materialna będzie udzielana na bieżąco i wypłacana w terminie. Jeśli ktokolwiek z państwa ma problem, pytanie i chce porozmawiać z nami, prosimy o telefon.
Większość druków można pobrać na stronie www.mgopsstrzelcekrajenskie.opsinfo.pl
e-mail do kontaktu z nami : mgopsstrzelcekr@onet.pl.

tel. do OPS - 95 763 24 05 lub 95 763 21 08
tel. świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/500+ - 95 763 57 36
- Informacja dotycząca koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, tel. 95 785 18 55 (poniedziałek - piątek, od godz. 9:00 do 11.00)
Dziękujemy za wyrozumiałość.

UWAGA KORONAWIRUS

Data publikacji: 2020-03-11

Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie !!!
Apelujemy o podjęcie działań:
✅ ograniczmy wizyty w miejscach publicznych,
✅ nie traktujmy odwołania zajęć w placówkach oświatowych i kulturalnych jako dodatkowe wolne i czas spotkań towarzyskich, a jako kwarantannę,
✅ traktujmy również place zabaw i boiska jako potencjalne źródło zakażenia i zaprzestańmy z nich korzystać
✅ zrezygnujmy z podawania ręki,
✅ Mszę Św. zastąpmy modlitwą w domu
✅ pomóżmy starszym sąsiadom w tym trudnym i niebezpiecznym dla nich czasie (poprzez zrobienie zakupów, wykup leków itp.),
✅ przestrzegajmy zasad higieny
❌ Podsumowując:
Hasło, które powinno nam towarzyszyć w ciągu najbliższych dni to: CHROŃ SWOJE ŻYCIE I ZDROWIE - ZOSTAŃ W DOMU.
Gest podania ręki ma pozytywny wydźwięk i jest elementem powitania, zgody, przypieczętowania umowy, składania życzeń czy gratulacji. W sytuacji ogłoszonej przez WHO pandemii koronawirusa przez zachowanie zasad higieny uznaje się również powstrzymanie się od tego ważnego w naszym społeczeństwie gestu. Z całą pewnością nie będzie to odbieranie jako nieuprzejmość z naszej strony i nieznajomość Savoir-vivre.

"Tydzień pomocy ofiarom przestępstw"

Data publikacji: 2020-02-21

Wykaz prokuratorów dyżurujących w "Tygodniu Pomocy Ofiarom przestępstw" w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38 w dniach 21 - 28.02 .2020 r.

Załączniki:

 1. Wykaz dyżurujących prokuratorów (plik pdf 60KB)

"SUPER RODZINA"

Data publikacji: 2020-02-14

W dniu wczorajszym 12 lutego br. w świetlicy M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich odbyło się pierwsze zamknięte spotkanie asystentów rodziny z zaproszonymi klientami. Tym samym został wznowiony autorski projekt asystentów rodziny pn. Super Rodzina.
Wczorajsze spotkanie dotyczyło tematu poprawnej komunikacji i naprawy relacji w rodzinach. Kolejne spotkania będą się odbywały cyklicznie przez cały rok. W trakcie pierwszego spotkania klienci zostali poproszeni o wskazanie tematyki przyszłych spotkań oraz wskazanie instytucji z przedstawicielami których chcieliby się spotkać w trakcie kolejnych sesji.
Spotkania cieszą się dużym powodzeniem, o czym świadczy wczorajsza wysoka frekwencja.
Super RodzinaSuper RodzinaSuper Rodzina

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (usługi logopedyczne).

Data publikacji: 2020-01-24

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (usługi logopedyczne). (plik docx 13KB)

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (rehabilitacja fizyczna)

Data publikacji: 2020-01-24

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (rehabilitacja fizyczna) (plik docx 13KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2020-01-14

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług psychologicznych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (plik pdf 37KB)

Ogłoszenie PUP w Strzelcach Kraj. o prowadzonym naborze wniosków na staż

Data publikacji: 2020-01-07

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje o prowadzonym obecnie naborze wniosków ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

projektu współfinansowanego z EFS RPO Lubuskie 2020 pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (…)- organizacja stażu na okres 6 m-cy,
projektu współfinansowanego z EFS POWER pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)" - organizacja stażu na okres 6 m-cy.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie PUP w Strzelcach Kraj. o prowadzonym naborze wniosków na staż (plik pdf 548KB)
 2. Ogłoszenie PUP w Strzelcach Kraj. o prowadzonym naborze wniosków na staż (plik pdf 590KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-01-07

Oferta na wykonywanie specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych dla dzieci (logopeda, rehabilitacja ruchowa)

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 16KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik docx 17KB)

Oferta na świasdczenie usług psychologicznych

Data publikacji: 2019-12-24

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. składa ofertę na usługi psychologiczne na rok 2020.

Załączniki:

 1. Oferta na świasdczenie usług psychologicznych (plik docx 16KB)

Dzień otwarty "Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa".

Data publikacji: 2019-10-28

W dniach 25-30 listopada 2019 roku Fundacja Z uśmiechem przez życie we współpracy z Gabinetem stomatologicznym Węgrzyn Stomatologia, przy ul. Brygady Saperów 36H w Strzelcach Krajeńskich, organizuje Dzień otwarty "Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa".W tym dniu zostaną przeprowadzone badania kontrolne stanu uzębienia osób zgłaszających się do gabinetu oraz badania przesiewowe w kierunku występowania zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej.

Szczególnie zachęcamy do przyjścia do gabinetu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka:

- osoby palące,

- osoby nadużywające alkoholu,

- osoby powyżej 40 roku życia,

- osoby uwarunkowane genetycznie


Zapisy na badania pod numerem telefonu: 734 483 497, 957390029Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka

Fundacja Z uśmiechem przez życie

Adres: 00-194 Warszawa

Ul. Dzika 2

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2019-10-02

Strzelce Kraj. dnia 02.10.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. ogłoszony w dniu 10 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich www.mgopsstrzelcekr.naszbip.pl, oraz stronie internetowej mgopsstrzelcekr@onet.pl z przyczyn organizacyjnych.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelcach Kraj.
Marian Ambrożuk


Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego

Data publikacji: 2019-09-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelach Krajeńskich.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego (plik doc 55KB)

Informujemy, że dnia 03 września 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spoełcznejw Strzelcach Krajeńskich bdędzie nieczynny z uwagi na szkolenie całodniowe pracowników.

Data publikacji: 2019-08-27

Informujemy, że dnia 03 września 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich będzie nieczynny z uwagi na szkolenie całodniowe pracowników.
Za utrudnienia przepraszamy.

Uwaga na cyberprzestępców

Data publikacji: 2019-08-13

Przy składaniu drogą elektroniczną wniosku o 500 plus i Dobry start trzeba zachować czujność i nie dać się oszukać cyberprzestępcom - ostrzega Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Cyberprzestępcy próbują oszukać osoby składające wniosek, przekierowując na fałszywe strony lub wysyłając SMS-a.
Wnioski o świadczenia z programów Rodzina 500 plus i Dobry start przez internet można składać już od 1 lipca. Z kolei od sierpnia wnioski można składać także drogą tradycyjną: w urzędzie lub listownie.
We wtorek resort rodziny przypomniał, że przy składaniu wniosku drogą elektroniczną trzeba zachować czujność i nie dać się oszukać cyberprzestępcom.
Cyberprzestępcy próbują oszukać rodziny składające wniosek, przekierowując na fałszywe strony lub wysyłając SMS-a.
Pamiętajmy, aby nie wchodzić na podejrzane strony oraz nie odpowiadać na SMS-y z nieznanych numerów - ostrzega MRPiPS.
Ministerstwo przypomina, że wypełnienie i wysłanie wniosku o 500 plus i Dobry start jest całkowicie bezpłatne. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosku nie żąda podawania danych mailem lub SMS-em. Przy składaniu wniosku online warto też zwrócić uwagę, czy odbywa się to za pomocą bezpiecznego połączenia.
E-wnioski w ramach programu Dobry start można złożyć na dwa sposoby: przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. W przypadku programu Rodzina 500 plus dostępny jest także trzeci kanał: Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
Rodziny przekonały się do elektronicznej formy składania wniosków. Dzięki temu oszczędzają czas, a pieniądze szybciej trafiają na ich konta. Pamiętajmy, że złożenie wniosku przez internet jest całkowicie bezpłatne - przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
Program Rodzina 500 plus w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
Świadczenie z programu Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie będą mogli ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Informacja na temat 500+ na nowy okres

Data publikacji: 2019-07-17

Dotyczy składania wniosków na Rządowy Program Rodzina 500+ od lipca 2019 roku.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 roku na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku).
Uwaga rodzice muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeżeli chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

BUS 500+

Data publikacji: 2019-06-21

W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 na Rynku naszego miasta pojawi się BUS 500+.
W trakcje jego pobytu będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących Programu 500+ na nowych zasadach.

Załączniki:

 1. 7 pytań i odpowiedzi o Rodzina 500+ na nowych zasadach (plik docx 17KB)

Nowe 500+

Data publikacji: 2019-06-21

Plakat Rodzina 500+

Załączniki:

 1. Nowe 500+ (plik pdf 498KB)

O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Prowadzi nabór kandydatów do projektu: Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery

Data publikacji: 2019-03-27

Projekt obejmuje wsparciem 72 osoby młode (od 18 do 29 roku życia). Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz przez osoby ubogie pracujące*, zamieszkałe na terenie powiatów: międzyrzeckiego, krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i nowosolskiego woj. Lubuskiego.

W ramach projektu oferujemy:
- Doradztwo zawodowe z IPD
- Szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem
- Szkolenie komputerowe
- Szkolenie umiejętności miękkich
- Pośrednictwo pracy
- Płatny staż zawodowy (3 miesiące)

W trakcie trwania projektu zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerów
- materiały szkoleniowe
- catering
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NNW dla stażystów

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres beata.filipek.icr@wp.pl w tytule wpisując Strzelce Krajeńskie lub kontakt pod numerem telefonu: 508 331 833.

*Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkałe w gospodarstwach domowych, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

"Otwórz się na pomoc"

Data publikacji: 2019-03-11

Nowy punkt wsparcia specjalistycznego dla osób i rodzin w Strzelcach Krajeńskich.

Załączniki:

 1. "Otwórz się na pomoc" (plik pdf 265KB)

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji: 2019-02-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w Strzelcach Kraj. przy ulicy Ks. Stefana Wyszyńskiego 2 w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 14.00 działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który zaprasza na darmowe porady prawne.
Zapisy pod numerem telefonu: 660-078-017

Zawiadomieniem o wyborze oferty

Data publikacji: 2019-01-17

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (rehabilitacja fizyczna)

Załączniki:

 1. Zawiadomieniem o wyborze oferty (plik doc 26KB)

Zawiadomieniem o wyborze oferty

Data publikacji: 2019-01-17

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (usługi logopedyczne).

Załączniki:

 1. Zawiadomieniem o wyborze oferty (plik doc 31KB)

Zawiadomieniem o wyborze oferty

Data publikacji: 2019-01-03

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne dla podopiecznych M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Załączniki:

 1. Zawiadomieniem o wyborze oferty (plik doc 25KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2018-12-28

Oferta na wykonywanie specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych (logopeda)

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 32KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2018-12-28

Oferta na wykonywanie specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna)

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 33KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2018-12-18

Oferta na świadczenie usług psychologicznych

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 14KB)

Kochaj Dziecko

Data publikacji: 2018-12-14

Jeszcze przed świętami, bo 19 grudnia br. asystenci rodziny zapraszają na spotkanie klientów, które odbędzie się w naszej świetlicy, w godzinach przedpołudniowych. W czasie kiedy większość dzieci jest na zajęciach w szkole lub w przedszkolu, a rodzice mają czas wolny. Zakładamy swobodny charakter spotkania, przy kawie i ciastku.
Tym spotkaniem asystenci rodziny chcą nawiązać do spotkań, które już miały miejsce w ubiegłym roku i odbywały się pod nośnym tytułem Super Rodzina. Zatem kontynuacja tematyczna w dalszym ciągu będzie dotyczyła tego co jest dla nas wszystkich bezcenne czyli Rodziny.
Na najbliższym spotkaniu asystenci rodziny chcieliby pochylić się nad osobą dziecka, a pod hasłem Kochaj Dziecko poruszyć wszechstronną problematykę dotyczącą właściwego funkcjonowania
i rozwoju najmłodszych.

Informacja

Data publikacji: 2018-11-15


W dniu 21 listopada 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. będzie czynny do godziny 13.00

Informacja o wyborze najkorzystnioejszej oferty

Data publikacji: 2018-11-09

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystnioejszej oferty (plik pdf 320KB)

Linki do zaktualizowanych baz teleadresowych i wykaz instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Data publikacji: 2018-07-06

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_społeczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_społecznej.html
Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno- edukacyjnych - baza danych 2017 r. http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotkniętych_przemoca.html
Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2017 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

Nowy Regulamin Organizacyjny M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji: 2018-07-01

Zarządzenie wprowadzające Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Załączniki:

 1. Nowy Regulamin Organizacyjny M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich (plik doc 175KB)

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa

Data publikacji: 2018-06-28

power-fewerrp

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa do projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa (plik pdf 241KB)

Świadczenie Dobry Start

Data publikacji: 2018-06-13

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 czerwca 2018 r. w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona została dla mieszkańców naszego województwa oraz pracowników samorządowych infolinia
Programu Dobry Start. Nr infolinii: 95 7115-500
Infolinia działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 do 31 sierpnia 2018 r.

Świadczenie Dobry Start

Data publikacji: 2018-06-11

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Na dzieci będące w pieczy zastępczej wnioski składamy do PCPR. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ - będzie można składać już od 1 lipca on line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Mieszkańcy naszej gminy składają wnioski do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.
Bardzo ważnym ułatwieniem będzie podanie na wniosku adresu e-mail, na który osoba składająca wniosek dostanie powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Podkreślamy, że przyznanie świadczenia Dobry Start nie będzie wymagało wydania decyzji, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Na wydatki związane z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Wydatki nie muszą być dokumentowane, na pewno nie mogą być marnotrawione.
Świadczenie Dobry Start - nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, - jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne wyżywienie, - jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Ogłoszenie o wyniku naboru na przeprowadzenie warsztatów.

Data publikacji: 2018-06-05

power-fewerrp

Dyrektor M-G OPS w Strzelcach Kraj. informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku naboru na przeprowadzenie warsztatów. (plik pdf 297KB)

RODO

Data publikacji: 2018-05-25


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Załączniki:

 1. RODO (plik doc 33KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne

Data publikacji: 2018-05-24

power-fewerrp

Protokoły z przeprowadzonego postępowania

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne (plik pdf 368KB)
 2. Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne (plik pdf 382KB)
 3. Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne (plik pdf 394KB)

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5-miesięcznych staży prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji: 2018-05-22

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 16.05.2018r. do 25.05.2018r. prowadzi nabór deklaracji pracodawców na zorganizowanie 5-miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu. Pełna informacja w załączniku.

Załączniki:

 1. Nabór deklaracji pracowadwców do zorganizowania 5-miesięcznych staży prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach krajeńskich (plik pdf 528KB)

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Data publikacji: 2018-05-15

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020:
pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim".
Pełna informacja w załączniku.

Załączniki:

 1. Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcch Krajeńskich. (plik pdf 514KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-05-11

power-fewerrp

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń wielofunkcyjnych

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik doc 99KB)

Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wynikach naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu.

Data publikacji: 2018-04-16

power-fewerrp

Ogłodzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wyniku naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu w związku z realizowanym projektem "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wynikach naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu. (plik doc 71KB)

Informacja na temat realizowanego projektu

Data publikacji: 2018-04-04

power-fewerrp

Projekt "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Załączniki:

 1. Informacja na temat realizowanego projektu (plik doc 34KB)

Zapytanie ofertowe - asystent merytoryczny koordynatora projektu

Data publikacji: 2018-04-04

power-fewerrp

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w związku z realizacją projektu Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach krajeńskich współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych do pełnienia funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - asystent merytoryczny koordynatora projektu (plik docx 71KB)

Jawny Rejestr Zbiorów

Data publikacji: 2018-03-01

W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2018-01-24

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik doc 22KB)

Wyniki naboru na stanowisko pracownicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2018-01-17

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Załączniki:

 1. Wyniki naboru na stanowisko pracownicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj. (plik doc 21KB)

Program Wspierania Rodziny

Data publikacji: 2018-01-15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), samorząd gminy przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.
Zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację przez przedstawicieli środowiska lokalnego problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu.
Wypełnione ankiety proszę zwrócić do dnia 2 lutego 2018 roku na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.
Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub na
e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl

Załączniki:

 1. Ankieta - Problemy rodzin i dzieci (plik pdf 37KB)

Informacja z Powiatowego Urzedu Pracy

Data publikacji: 2018-01-11

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Załączniki:

 1. Informacja z Powiatowego Urzedu Pracy (plik docx 15KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2018-01-05

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 17KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2018-01-04

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne dla podopiecznych M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik doc 30KB)

Informacja Z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2018-01-03

W załączeniu informację Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. dotycząca naborów: deklaracji pracodawców do zorganizowania staży, wniosków na szkolenia indywidualne, bonów na zasiedlenie oraz bonów szkoleniowych.

Załączniki:

 1. Informacja Z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (plik docx 27KB)
 2. Informacja Z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (plik docx 42KB)
 3. Informacja Z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (plik docx 44KB)
 4. Informacja Z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (plik docx 43KB)

Mikołaj ze Szkocji!

Data publikacji: 2017-12-22

Dnia 13 grudnia 2017 r. do naszego Ośrodka dotarły paczki z podarunkami, które zostały wysłane ze Szkocji.
W okrasie przed świątecznym 37 dzieciom przekazano prezenty. W ten sposób udało nam się uprzyjemnić dzieciom święta. W podziękowaniu za prezenty obdarowani przygotowali Mikołajowi laurki i kartki świąteczne.

Serdecznie dziękujemy Grupie parafialnej St Marys Fundraising Group, zespołowi muzycznemu The Brothers z przyjaciółmi za okazane serce, spontaniczny i szlachetny gest przekazania podarunków dla dzieci.
Ten wspaniały gest życzliwości, przyniósł wiele radości obdarowanym, którzy są ogromnie wdzięczni.

Dziękujemy również Firmie transportowej: Olejniczak Transport Szkocja - Polska - Anglia za darmowy transport paczek.

https://www.youtube.com/watch?v=OWS6XTmfVyI

Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji!

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2017-12-21

Zmiana przepisów, która pozwoli uzyskać Kartę Dużej Rodziny (KDR) wszystkim osobom kiedykolwiek wychowującym minimum troje dzieci, nie wejdzie w życie od 2018 r., ale 12 miesięcy później.
Obecnie prawo do dokumentu pozwalającego korzystać z różnego typu ulg i zniżek przysługuje rodzicom (oraz ich małżonkom), jeśli wychowują co najmniej troje dzieci w wieku poniżej 18 lub 25 lat, o ile uczą się w szkole lub w szkole wyższej. Natomiast zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin KDR będą mogli wyrobić również ci rodzice, którzy aktualnie nie mają na utrzymaniu trójki potomków.
- Jest to symboliczny, ale sprawiedliwy gest docenienia trudu rodzicielstwa - podkreślał podczas wczorajszej konferencji prasowej Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dodał, że to rozwiązanie zacznie obowiązywać od stycznia 2019 r. Nastąpi to więc później, niż pierwotnie wynikało z projektu, który przewidywał, że KDR dla każdego wielodzietnego rodzica wejdzie w życie już od stycznia przyszłego roku.

Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2017-12-18

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. składa ofertę na usługi psychologiczne na rok 2018.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w M-G OPS w Strzelcach Kraj. (plik doc 29KB)

Przekazanie pralki automatycznej

Data publikacji: 2017-11-10

Firma Eldom Sp. j. Sklep AGD Kassaraba A., Adamski G. ze Strzelec Kraj. ul. Gorzowska 1A przekazała do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. nowa pralkę automatyczną. Po przeprowadzeniu rozeznania w terenie na wniosek pracownika socjalnego w dniu 10 listopada 2017 roku w obecności darczyńców, odbyło się przekazanie pralki potrzebującej rodzinie ze Strzelce.Przekazanie pralki automatycznej

Ogrzewalnia w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2017-11-02

Od 2 listopada 2017 roku została otwarta Ogrzewalnia w Strzelcach Kraj. dla 10 osób bezdomnych z terenu naszej gminy.
Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 18.00 wieczorem do 8.00 rano następnego dnia.
Pobyt w ogrzewalni jest bezpłatny.

Nabór na uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2017-10-30

Osoba, która chciałaby zostać przyjęta do naszej placówki powinna udać się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik ten udzieli pomocy w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz udzieli niezbędnych informacji, do jakich instytucji należy udać się, by uzupełnić dokumentację.

Czytaj całość publikacji "Nabór na uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Kraj."

Załączniki:

 1. Nabór na uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Kraj. (plik doc 27KB)
 2. Zaświadczenie lekarza rodzinnego (plik doc 33KB)
 3. Skierowanie lekarza psychiatry lub neurologa (plik doc 32KB)

Nabór na opiekuna ogrzewalni

Data publikacji: 2017-10-05

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert na stanowisko OPIEKUN OGRZEWALNI

Załączniki:

 1. Nabór na opiekuna ogrzewalni (plik doc 42KB)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji: 2017-09-07

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na Grupę Wsparcia. Terminy spotkań w miesiącu wrześniu br.
Informacja w załączniku.

Załączniki:

 1. Terminy spotkań Grupy Wsparcia w m-c wrześniu br. (plik pdf 712KB)

Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie i dowóz posiłków do PAI w 2017 r.

Data publikacji: 2017-08-31

Ogłoszenie o wyborze firmy -przygotowanie i dowóz posiłków 2017

Załączniki:

 1. Ogłosdzenie o wyborze oferty na przygotowanie i dowóz posiłków do PAI w 2017 r. (plik doc 25KB)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

Data publikacji: 2017-08-28

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 10 lat sprawuje misję pomagania osobom, które doświadczyły krzywdy ze strony najbliższych. Świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną z dziedziny pracy socjalnej oraz trening zachowań w sytuacjach trudnych. Pomoc dla osób, które zgłoszą się do ośrodka na charakter indywidualny lub w ramach Grupy Wsparcia.
W załącznikach przedstawiany ofertę instytucji.

Załączniki:

 1. Oferta pomocy (plik pdf 482KB)
 2. Przemoc w rodzinie (plik pdf 570KB)
 3. Oferta pomocy (plik pdf 577KB)
 4. Gdzie szukać pomocy. (plik pdf 496KB)
 5. Grupa Wsparcia (plik pdf 518KB)

Zaproszenie do składania oferty konsumpcja 2017r.PAI

Data publikacji: 2017-08-24

Zaproszenie do składania oferty konsumpcja 2017r. dla uczestników Programu Aktywnej Integracji realizowanego przez Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania oferty konsumpcja 2017r.PAI (plik doc 37KB)

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Data publikacji: 2017-08-09

INFORMACJA Z WYBORU OFERTY ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniu 07.08.2017 roku upłynął termin składania ofert na przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym.
Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzelcach Kraj. wpłynęły trzy oferty.
Żadna z ofert nie spełniła wymogu ceny do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji.

Dyrektor M-G OPS w Strzelcach kraj.
Marian Ambrożuk

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Data publikacji: 2017-07-27

Pełna informacja w załączniku.

Załączniki:

 1. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM (plik pdf 276KB)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Data publikacji: 2017-07-26

Od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:
- świadczenia wychowawczego - (Rodzina 500+)
- świadczeń rodzinnych (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy)
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Czytaj całość publikacji "PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018"

Wakacje z Muszkieterami!

Data publikacji: 2017-07-04

Na wakacje z Muszkieterami!

W góry pojadą dzieci z naszej placówki, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji Wakacje z Muszkieterami. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów jest Sylwia Gruchała - medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Czytaj całość publikacji "Wakacje z Muszkieterami!"

Wakacje z Muszkieterami!

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2017-05-10

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 10.05.2017 r. do 23.05.2017 r. prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5-miesięcznych staży w ramach projektu współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim".
Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. (plik pdf 507KB)

Informacja o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych przez PUP w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2017-05-08

Pełna informacja w załączniku.

Załączniki:

 1. Informacja o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych przez PUP w Strzelcach Kraj. (plik pdf 303KB)

Projekt Akademia kompetencji językowych i komputerowych - Fundacja przedsiębiorczość.

Data publikacji: 2017-04-24

Fundacja ,,Przedsiębiorczość zaprasza do wzięcia udziału w projekcie  Akademia kompetencji językowych i komputerowych oferujemy kursy językowe lub kursy komputerowe. Wsparcie obejmujące oprócz kursów także podręczniki, egzaminy końcowe są nieodpłatne dla Uczestników. Wsparcie nie obejmuje cateringu, zwrotów kosztów dojazdów oraz stypendiów.

Czytaj całość publikacji "Projekt Akademia kompetencji językowych i komputerowych - Fundacja przedsiębiorczość."

Prace społecznie użyteczne rozpoczęte!

Data publikacji: 2017-04-03

Od dziś ruszają prace społecznie użyteczne na terenie gminy Strzelce Kraj.
21 osób z terenów sołectw i 4 osoby z terenu miasta Strzelce Kraj. rozpoczynają dziś swoją pracę. Do zadań w/w należy dbanie o porządek na terenach wsi oraz miasta. 9 osób z terenu gminy rozpoczęło udział w pracach społecznie użytecznych już od 20 lutego br., osoby te świadczą usługi opiekuńcze. Łącznie przewidziany jest udział 40 uczestników.
Prace społecznie użyteczne odbywają się dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj., który razem z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej współfinansuje zadanie. Prace potrwają do 29 grudnia 2017 r.

Uwaga! Zmiana numeru konta!

Data publikacji: 2017-03-24

Nastąpiła zmiana numeru konta do wpłat dla osób pragnących wesprzeć finansowo rodzinę poszkodowaną w pożarze domu w Sokólsku.
Prosimy o wpłaty na konto:
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
nr konta 57 8363 0004 0027 5394 2000 0005 z dopiskiem "Pomoc dla pogorzelców z Sokólska"

POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POŻARZE

Data publikacji: 2017-03-14

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

zwraca się z apelem o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru:
Dnia 12 marca 2017 r. przed południem spłonął dom mieszkalny rodziny Państwa Maleńczak zam. Sokólsko 9.
Pożar strawił dorobek całego życia rodziny. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową oraz wszelkich rzeczy niezbędnych do codziennego życia.
Gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli
o wsparcie finansowe dla poszkodowanej rodziny.
Pomoc finansową prosimy wpłacać na konto:

57 8363 0004 0027 5394 2000 0005

z dopiskiem: Pomoc dla pogorzelców z Sokólska.

"Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Data publikacji: 2017-02-17

W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również dzieci.
W związku z powyższym w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. przy ulicy Brzozowej 1, czynny będzie punkt konsultacyjny w godzinach od 10.00 do 14.00.
W załącznikach wykaz punktów konsultacyjnych i osób dyżurujących.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 2 (plik pdf 407KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 266KB)

Dyżur Prokuratora w Miejsko-Gmnnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 2017-02-17

W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W dniu 22.02.2017 r. każda osoba zainteresowana będzie mogła skorzystać z porad Prokuratora. Dyżur Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. w godz. od 10.00 do 12.00 w sali konferencyjnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych przy M-G OPS.

Data publikacji: 2017-02-08

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH KRAJ. DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONÓW ICH RODZIN CZYNNY WG ZAŁĄCZONEGO HARMONOGRAMU W GODZINACH OD 11.00-17.00.
Do Punktu może zgłaszać się każda osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych środków i czynności, jak i członkowie rodziny osoby uzależnionej z gminy Strzelce Krajeńskie.
Nie trzeba mieć skierowania, nie trzeba być ubezpieczonym-porady są bezpłatne.
Zapisy pod nr telefonu 698-685-165 (czynny w godzinach pracy Punktu)

Załączniki:

 1. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych przy M-G OPS. (plik pdf 224KB)

Programy realizowane przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji: 2017-01-25

1. Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin.
2. projekt pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.

Załączniki:

 1. Programy realizowane przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. (plik doc 48KB)
 2. Programy realizowane przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. (plik doc 24KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2017-01-18

Informacja o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne rehabilitacji fizycznej i logopedycznej.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik doc 26KB)
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik doc 26KB)

"Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa"

Data publikacji: 2017-01-16

Poradnik jak postępować z dzieckiem doświadczającym przemocy - informacja ogólna.

Czytaj całość publikacji ""Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa""

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne

Data publikacji: 2017-01-03

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne dla logopedy i rehabilitanta ruchowego.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne (plik doc 34KB)
 2. Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne (plik doc 34KB)

STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA

Data publikacji: 2016-12-21

STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania na podjęcie, jak również rozwinięcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Załączniki:

 1. STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA (plik pdf 219KB)
 2. STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA (plik pdf 1345KB)

Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet.

Data publikacji: 2016-11-25

Pełna informacja na temat kampanii znajduje się w załączniku.

Załączniki:

 1. Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet. (plik pdf 439KB)

SUPER RODZINA

Data publikacji: 2016-09-30

INFORMACYJNIE O SPOTKANIU.
Asystenci rodziny z własnej inicjatywy realizują pomysł cyklu spotkań z grupą klientów, objętych asystenturą, pn. Super Rodzina.
W świetlicy naszego Ośrodka odbyło się kolejne spotkanie, pt. Wyrzucamy złe emocje by sprawniej funkcjonować.
Asystenci rodziny odnotowują duże zainteresowanie właśnie taką formą aktywności. Frekwencja po raz kolejny dopisała. Sprawdziła się również aktywność uczestników, a wynikała ona zapewne z omawianego tematu. Zaplanowany i poruszony temat dotyczył szerokiego wachlarza emocji, zarówno tych pozytywnych jak i częściej występujących negatywnych. Przeprowadzone ćwiczenia miały za zadanie przypisanie emocji do konkretnych sytuacji życiowych. Wspólnie ustaliliśmy kilka sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Następnie opanowani i uspokojeni, z wypracowaną już wcześniej, a ciągle doskonaloną sprawną komunikacją uczyliśmy się poruszać po instytucjach. Ćwiczenie praktyczne pokazało zależność instytucjonalną i konieczność kooperacji w celu bezkolizyjnego funkcjonowania każdej jednostki i każdego człowieka.
Asystenci rodziny oceniają bardzo dobrze przebieg spotkania, a klienci wręcz domagają się kolejnych. Tematyka zaczyna wynikać z bieżących zachowań czy spraw. Planujemy porozmawiać o asertywności, bo wszyscy mamy trudności z takimi postawami. Wcześniej jednak jeśli dopisze pogoda, udamy się do lasu i wykrzyczymy złe emocje, spięcia i stresy, które muszą znaleźć ujście, tym samym wzmocnimy nasze postawy.

SUPER RODZINA

Data publikacji: 2016-09-21

W dniu 5 września br. rozpoczęliśmy w siedzibie naszego Ośrodka, realizację nowego pomysłu: cyklu spotkań asystentów rodziny z grupą klientów z rodzin objętych asystenturą pn. Super Rodzina.
Pierwsze spotkanie odbyło się pt. Naprawiamy komunikację.
Frekwencja osób zaproszonych dopisała. Uczestnicy wraz z asystentami rodziny, szukali odpowiedzi na założone wcześniej pytania: czym jest komunikacja, do czego służy, jaka jest rola komunikacji w codziennym życiu i co tę komunikację zakłóca. Duża aktywność uczestników spotkania, w tym zaangażowanie w przeprowadzonych ćwiczeniach, pozwoliły uzyskać odpowiedzi na trudne ale jakże istotny i ciągle aktualny temat komunikacji w życiu codziennym.
Grupa jest otwarta na kolejne spotkania. Na kolejnym spotkaniu zastanowimy się nad naszymi emocjami, ciągle pamiętając o wyznaczonych sobie, poprawnych zasadach komunikacji.

Nabór do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej CARITAS w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2016-08-26

Parafialny Zespół CARITAS przy PARAFII pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj. informuje, że od dnia 1 września 2016 roku rozpoczyna zapisy do Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej. Zapisy odbędą się w dniu 1 września 2016 r. w godzinach od godziny 9.00 do 11.00 w pomieszczeniach świetlicy przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 2.
W świetlicy przebywa średnio 40-oro dzieci. Dzieci są w większości uczniami szkoły podstawowej. Opiekę nad nimi sprawuje 16-tu wolontariusz, którzy prowadzą także zajęcia. Wolontariuszami są nauczyciele czynni zawodowo, nauczyciele emerytowani oraz wolontariusze PZC. Poza innymi formami działalności świetlicowej, zapewniają oni w pierwszej kolejności pomoc w nauce. PZC organizuje dla swych wychowanków od kilku lat wycieczki edukacyjne do atrakcyjnych miejscowości w Polsce (Biskupin, Toruń, Poznań...)
Pomieszczenia świetlicy dzięki znacznemu udziałowi finansowemu Urzędu Miasta i Gminy zostały pomalowane i odnowione. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą również korzystać z dożywiania, finansowanego przez M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Informacja o wdrożeniu dokumentu o nazwie

Data publikacji: 2016-08-02

Informacja o wdrożeniu dokumentu Rejestr Zbiorów

Administrator Danych Osobowych Marian Ambrożuk dnia 01 sierpnia 2016 r. w podmiocie o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja 2015 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719) wdraża dokument o nazwie Rejestr Zbiorów.
Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie z dniem 01 sierpnia 2016 roku
Dokument dostępny jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. AL. Piastów 13, w pokoju nr 1 w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Bus 500plus w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2016-04-07

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu 500+ specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.

Wizyta w Strzelcach Krajeńskich nastąpi 13 kwietnia 2016 roku od godziny 9.00. 500bus ustawi się na Rynku Miejskim.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.


Informacja na temat programu

Data publikacji: 2016-02-22

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. jako realizator Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500 plus informuje.
Wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku w M-G OPS w Strzelcach Kraj. przy Al. Piastów 13 w godzinach 8.00 do 15.00 w Referacie Świadczeń Rodzinnych pokój nr 16. Wniosek będzie można złożyć osobiście lub przez internet. Druki wniosków będą do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Ośrodka.
Żeby otrzymać świadczenie, nie trzeba będzie stać w kolejce w pierwszych dniach kwietnia, gdyż jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie trzech pierwszych miesięcy trwania Programu tj. do dnia 30 czerwca 2016 roku, rodzice lub osoby uprawnione dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Rodzina 500 + Krok po kroku

Data publikacji: 2016-02-22

Rodzina 500 + Krok po kroku

Załączniki:

 1. Rodzina 500 + Krok po kroku (plik doc 343KB)

Rodzina 500+ Pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 2016-02-22

Rodzina 500+ Pytania i odpowiedzi

Załączniki:

 1. Rodzina 500+ Pytania i odpowiedzi (plik doc 323KB)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Data publikacji: 2016-02-19

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj (plik doc 24KB)

Informacja o zmianie oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychaitryczne logopedyczne

Data publikacji: 2016-02-01

Informacja o zmianie oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychaitryczne logopedyczne

Załączniki:

 1. Informacja o zmianie oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychaitryczne logopedyczne (plik pdf 200KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2015-12-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGI PSYCHOLOGICZNYCH

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (plik pdf 206KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2015-12-30

Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rehabilitacja ruhowa

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (plik pdf 226KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2015-12-30

Informacja o wyborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne (logopedyczne)

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (plik pdf 210KB)

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego

Data publikacji: 2015-12-29

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego (plik doc 33KB)

Dodatek mieszkaniwy i energetyczny

Data publikacji: 2015-12-29

M-G OPS w Strzelcach Kraj. od dnia 1 stycznia 2016 roku będzie wypłacał dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny. Informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Dodatek mieszkaniwy i energetyczny (plik odt 23KB)

Informacja dotycząca - program Złotówka za złotówkę

Data publikacji: 2015-12-29

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 995).
Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Jakich zasiłków dotyczy złotówka za złotówkę?
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- samotnego wychowywania dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Zmiany obejmą też rodziny, które obecnie nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
Nowe rozwiązanie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej ustawę Złotówka za złotówkę, wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami będą przyjmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, pokój nr 16. Wniosek będzie dostępny w Ośrodku i na stronie internetowej www.mgopsstrzelcekrajenskie.opsinfo.plOferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda

Data publikacji: 2015-12-15

Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda

Załączniki:

 1. Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda (plik docx 14KB)

Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rechabilitacja fizyczna

Data publikacji: 2015-12-15

Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rechabilitacja fizyczna

Załączniki:

 1. Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rechabilitacja fizyczna (plik docx 15KB)

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Data publikacji: 2015-12-15

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

Załączniki:

 1. OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH (plik doc 29KB)

Pozyskiwanie nowych Partnerów do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Data publikacji: 2015-12-03

W związku z inicjatywą Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. dotyczącą pozyskiwania nowych partnerów do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. podaje odnośnik do interaktywnego formularza,wypełnianego przez zainteresowane podmioty: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgłoszenia-kdr
Podajemy kontakt do pracowników LUW zajmujących się Kartą:
Agnieszka Kostrzewa te. 95 7115 176
Izabela Ciepuch tel. 95 7115 169

Czytaj całość publikacji "Pozyskiwanie nowych Partnerów do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny"

Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016

Data publikacji: 2015-08-13

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE

Załączniki:

 1. Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 (plik doc 40KB)

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy

Data publikacji: 2015-07-08

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o naborze wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych do 29 roku życia

Załączniki:

 1. Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy (plik docx 12KB)

Gminna Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2015-02-09

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobierać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 , pokój nr 1

Załączniki:

 1. uchwała Nr LIII_403_14 Wsparcie Rodzin Wielodzietnych (plik pdf 190KB)
 2. Deklaracja o przystapieniu do Programu (plik doc 24KB)
 3. Wniosek o wydanie KDR (plik pdf 107KB)

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2014-06-18

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobierać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 , pokój nr 1

Załączniki:

 1. Karta Dużej Rodziny (plik pdf 107KB)

Lubuska Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2014-06-10

Lubuska Karta Dużej Rodziny

Załączniki:

 1. Lubuska Karta Dużej Rodziny (plik doc 35KB)

POMÓŻMY DZIECIOM Z GARDZKA

Data publikacji: 2014-05-16

POMÓŻMY DZIECIOM Z GARDZKA

Załączniki:

 1. POMÓŻMY DZIECIOM Z GARDZKA (plik doc 27KB)

POMÓŻMY DANIELOWI

Data publikacji: 2014-05-16

POMÓŻMY DANIELOWI

Załączniki:

 1. POMÓŻMY DANIELOWI (plik odt 345KB)

Ogłoszenie o wyborze ofert psycholog 2014

Data publikacji: 2014-04-28

Ogłoszenie o wyborze ofert psycholog 2014

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyborze ofert psycholog 2014 (plik doc 51KB)

Pomóżmy dzieciom z Gardzka

Data publikacji: 2014-02-06

POMÓŻMY DZIECIOM Z GARDZKA

Na początku lutego w okolicach Zdroiska doszło do wielkiej tragedii. W samochód, w którym jechało troje mieszkańców Gardzka wjechał pijany kierowca. W wypadku zginęła niemal cała rodzina. W domu została trójka dzieci.
Zaopiekowała się nimi matka, która dotąd pracowała w Wielkiej Brytanii. Niestety w Polsce bardzo trudno o pracę. A rodzina potrzebuje środków do życia. Tym bardziej, że w zeszłym roku w pożarze spłonęła część ich domu i do dzisiaj nie udało się jej wyremontować.
Zwracamy się więc z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc m.in. w znalezieniu zatrudnienia dla kobiety, która będzie się teraz opiekować dziećmi. Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Pod numerem telefonu: (95)763-21-08
Lub adresem e-mail: mgopsstrzelcekr@neostrada.pl

Strzelecki Caritas udostępnił także konto, na które można wpłacać pieniądze:

Parafialny Zespołu Caritas przy parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu
BANK PKO BP: 03 1020 1967 0000 8402 0003 5618

Uwaga! Z dopiskiem: Dla dzieci z Gardzka

Za wszelką pomoc w imieniu dzieci i ich mamy serdecznie Państwu dziękujemy.

Stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014

Data publikacji: 2013-07-10

Nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 należy składać do dnia 15.09.2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, do pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów.

Informacja o rozpoczęciu działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji: 2013-04-19

Informacja o rozpoczęciu działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Załączniki:

 1. Informacja o rozpoczęciu działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (plik doc 716KB)

Informacja dotycząca zmian w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 lipca 2013 roku

Data publikacji: 2013-02-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1548) Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu tj. 30 czerwca 2013 roku.
Jak wynika z powyższej informacji wypłata ostatniego świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi w miesiącu czerwcu 2013 roku.
W celu ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, lub specjalny zasiłek opiekuńczy od lipca 2013 roku, należy zgłosić się do Referatu Świadczeń Rodzinnych pokój nr 14 celem zasięgnięcia informacji i pobrania wniosków na świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 31 maja 2013 roku.

Świadczenie pielęgnacyjne od miesiąca lipca 2013 roku.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewniona, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osoba wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później ni do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowo-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy od miesiąca lipca 2013 roku.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność lecznicza, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Data publikacji: 2012-08-28

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Załączniki:

 1. Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r. (plik doc 22KB)

Informacja o stypendiach szkolnych na rok 2012/2013

Data publikacji: 2012-07-24

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje, że nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 należy składać od dnia 01.09.2012 r. do dnia 15.09.2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, do pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów zgodnie miejscem zamieszkania. Do przyznania stypendium szkolnego brane są pod uwagę dochody netto za miesiąc sierpień 2012 roku.
Wnioski można pobrać w Ośrodku lub na stronie internetowej www.mgopsstrzelcekrajenskie.opsinfo.pl
Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne tj. klasa 0 oraz studentom.

Załączniki:

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE (plik doc 39KB)

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Data publikacji: 2012-07-02

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.

Numer konta bankowego na które należy dokonywać wpłat należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego

Data publikacji: 2012-02-14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. podaje numer konta bankowego Ośrodka na które należy dokonywać wpłaty 20% należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy o/Strzelce Krajeńskie
Nr 53 8362 0005 0399 1835 2000 0010

Komunikat w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzadowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-01-05

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
05.01.2012 r.

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rzadowego programu wspierania osób pobierajacych świadczenie pielęgnacyjne (plik doc 45KB)

Przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Data publikacji: 2011-08-04

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2011/2012
- na fundusz alimentacyjny od 01 sierpnia 2011 roku
- na świadczenia rodzinne od 01 września 2011 roku

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Data publikacji: 2011-07-27

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

Data publikacji: 2010-09-07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2010-08-20

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej