ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓ DO PRACY

2023-03-02

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Zielonej Górze informuje o realizacji projektu „Kompleksowa Rehabilitacja” realizowanego przez PFRON.

To program przekwalifikowania zawodowego, którego celem jest pomoc w znalezieniu pracy wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę.

Obecnie z projektu mogą skorzystać również osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rekrutacja do projektu trwa do 30 kwietnia 2023 roku.

Kontakt w sprawie projektu w woj. lubuskim: Piotr Natkański, tel. 68 422 78 07, e-mail: cidon.lubuskie@pfron.org.pl  

Biuro PFRON w Warszawie:

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/skontaktuj-sie-z-nami-i-wez-udzial-w-projekcie/

Załączniki:

 1. PFRON (plik pdf 126KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

2023-01-26

Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.

Na działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie PFRON przeznaczył dotychczas 557 455,50 zł, a całość wsparcia wyniesie ponad 1 milion złotych (dokładnie 1 085 399,00 zł).

OWiT w Świebodzinie oferuje bezpłatnie niepełnosprawnym mieszkańcom województwa lubuskiego:

 • udostępnianie sprzętu asystującego w życiu codziennym osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością,
 • porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację,
 • instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

 Skontaktuj się z OWIT w Świebodzinie!

Telefonicznie i mailowo: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00

Bezpośrednio w siedzibie OWiT: poniedziałek-czwartek od 15.00 do 18.00

Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Okrężna 3

Telefon kontaktowy: 690 357 002

e-mail: owit@naszpomost.pl

strona internetowa: www.naszpomost.pl

facebook: Lubuski OWiT Świebodzin

Załączniki:

 1. OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW (plik pdf 1988KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat wyboru oferty na świadczenie SUOP

2023-01-20

Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja logopedyczna.

Załączniki:

 1. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat wyboru oferty na świadczenie SUOP

2023-01-20

Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa.

Załączniki:

 1. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rehabilitacja ruchowa (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat Dodatku Gazowego

2023-01-19

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
 • wnioski składa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pokój nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – Ośrodek prześle informację o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. (plik docx 54KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych

2023-01-04

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych

Załączniki:

 1. Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacji ruchowej

2023-01-04

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacji ruchowej

Załączniki:

 1. Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacja ruchowa (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne w 2023 roku

2022-12-30

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta na usługi psychologiczne na 2023 rok

2022-12-15

Oferta na usługi psychologiczne na 2023 rok

 

Załączniki:

 1. Oferta na usługi psychologiczne 2023 (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - Dodatek Elektryczny

2022-11-30

Kto może złożyć wniosek o dodatek elektryczny ?

Dopłata do prądu w formie dodatku elektrycznego przeznaczona jest dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła.

Na każde gospodarstwo zamieszkujące w jednym domu przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dopłatę do prądu - ile wynosi dopłata?

 • 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.
 • 1500 zł - podwyższony dodatek dostaną ci, u których zużycie prądu w 2021 roku przekroczyło 5000 kWh.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku aby dostać 1500 zł?

Jeśli chcemy wnioskować o podwyższony dodatek 1500 zł dopłaty do prądu, do wniosku musimy dołączyć odpowiednie dokumenty. Będą to rachunki na prąd za cały 2021 rok, które potwierdzą, że zużycie prądu wyniosło ponad 5 MWh. Faktura może być dostarczona w wersji elektronicznej. Rachunek powinien być opłacony.

Zapis w ustawie o dodatku elektrycznym w art. 26 ust. 2:

"W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, (fotowoltaika) w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje."

Dopłata do prądu nie przysługuje też gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, do drewna, gazu, oleju opałowego czy pelletu.

Wniosek o dopłatę do prądu tylko jeśli złożyłeś deklarację CEEB

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co prawda, termin na złożenie deklaracji CEEB minął 30 czerwca, ale wciąż można to uzupełnić. Dodatek elektryczny dostaniemy wówczas, kiedy zgłosiliśmy do CEEB np. pompę ciepła, piec akumulacyjny, bojler.

Jak wypełnić wniosek o dopłatę do prądu 2022?

We wniosku o dopłatę do prądu 2022 należy wpisać m.in.:

 • imię i nazwisko osoby wnioskującej,
 • nr PESEL,
 • obywatelstwo,
 • numer i serię dokumentu tożsamości (jeśli nie dysponujemy nr PESEL),
 • miejsce zamieszkania (dokładny adres wraz z kodem pocztowym),
 • numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać pieniądze,
 • rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny),
 • adres e-mail (na który będzie przesłana informacja, że dodatek został przyznany).

Od kiedy można składać wnioski o dopłatę do prądu 2022?

Wnioski o dopłatę do prądu będzie można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.

Gdzie można składać wnioski o dopłatę do prądu?

W gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piatów 13 w godz. od 8:00 do 15:00, pokój nr 10. 

Jak można złożyć wniosek o dopłatę do prądu?

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub online:

 ePUAP: /Strzelcekr/skrytka

Wniosek o dopłatę do prądu - jak złożyć online?

Wniosek można złożyć przez poprzez ePUAP i Profil zaufany. Jak to zrobić?

 • Należy zalogować się do portalu e-PUAP.
 • Następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.
 • Wybrać adres odpowiedniego urzędu, rodzaj pisma.
 • Załączyć pobrany z sieci i wypełniony wniosek.
 • Podpisać go elektronicznie i wysłać.

Kiedy rozpatrzenie wniosku o dopłatę do prądu i wypłata świadczenia?

Gmina będzie rozpatrywała wnioski w kolejności zgłoszeń. Pieniądze powinny być wypłacone w terminie do 31 marca 2023 roku.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek elektryczny (plik pdf 585KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA! Zmiana w dodatku węglowym!

2022-11-03

Informacja

w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym 

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także wówczas, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

W myśl przepisu przejściowego regulującego kwestie dodatku węglowego do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje. W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy – ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2022-11-02

Kryteria doboru kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

 1. Wymagania niezbędne:

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, ratownik medyczny, opiekun medyczny, itp.) lub osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

II. Pożądane cechy i kompetencje osoby świadczącej usługę  - opiekę wytchnieniową:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. dyspozycyjność;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. znajomość topografii Gminy Strzelce Krajeńskie.

III. Zakres zadań wykonywanych w ramach opieki wytchnieniowej

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne,

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. zaświadczenie o niekaralności;
 7. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 8. nieposzlakowaną opinie;
 9. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 11. prawo jazdy kat. B

V. Forma zatrudnienia: Praca na podstawie umowy o pracę/umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 roku. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 240 godzin na cały okres realizacji programu w 2023 roku. 

Pytania kierować można do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. osobiście Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub pod nr telefonu: 95 763 24 05.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia - świadczenia usługi opieki wytchnieniowej" w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 lub listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. 66-500 Strzelce Kraj. Aleja Piastów 13, w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 8 listopada 2022 r. do godziny 15.00 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mgopsstrzelce.pl     

               

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

2022-10-31

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwany dalej „Programem” jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Strzelce Krajeńskie w sprawie potrzeb w realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Program ma także zapewniać:
w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

1/ wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2/ wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych:  
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną,  zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w dwóch formach: tj. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- ośrodku wsparcia,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu[1]), spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały[2]),
- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
oraz świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
- ośrodku wsparcia,
- ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat[3],
- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 08.11.2022r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. 66-500 Strzelce Kraj. lub pod nr. tel. 95 763 24 05 lub sekretariat@mgopsstrzelce.pl
Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023
 

[1]) Przez Realizatora Programu rozumie sięgminę/powiat oraz podmioty, o których mowa części V ust. 24 pkt 2 i pkt 4.

[2])Realizacja usług opieki wytchnieniowej w domu pomocy społecznej wymaga wyodrębnienia infrastrukturalnego oraz organizacyjnego świadczenia opieki wytchnieniowej poza dom pomocy społecznej, tj. poza statutową działalność domu, jaką jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, dla mieszkańców domu, o których  mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Gmina lub powiat przystępując do realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 podejmie uchwałę, w której określi zasady udzielania pomocy w ramach ww. Programu. Przyjęcie uchwały następuje na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; lub art. 19 pkt 16 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

[3]) Patrz przypis 2.

Załączniki:

 1. Załącznik (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

2022-10-31

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Strzelce Krajeńskie w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 08.11.2022r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. 66-500 Strzelce Kraj. lub pod nr. tel. 95 763 24 05 lub email: sekretariat@mgopsstrzelce.pl

Więcej informacji:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy – ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2022-10-31

Kryteria doboru kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

 1. Wymagania niezbędne:

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, ratownik medyczny, opiekun medyczny, itp.) lub osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

II. Pożądane cechy i kompetencje osoby świadczącej usługę  - opiekę wytchnieniową:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. dyspozycyjność;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. znajomość topografii Gminy Strzelce Krajeńskie.

III. Zakres zadań wykonywanych w ramach opieki wytchnieniowej

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne,

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. zaświadczenie o niekaralności;
 7. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 8. nieposzlakowaną opinie;
 9. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 11. prawo jazdy kat. B

V. Forma zatrudnienia: Praca na podstawie umowy o pracę/umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 roku. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 240 godzin na cały okres realizacji programu w 2023 roku. 

Pytania kierować można do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. osobiście Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub pod nr telefonu: 95 763 24 05.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia - świadczenia usługi opieki wytchnieniowej" w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 lub listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. 66-500 Strzelce Kraj. Aleja Piastów 13, w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 8 listopada 2022 r. do godziny 15.00 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mgopsstrzelce.pl     

               

Ikonka symbolizująca artykuł

Skorzystaj bezpłatnie z pomocy psychologa lub adwokata

2022-10-13

Umów się na spotkanie dzwoniąc pod numer: 601 420 741

Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Zachodnia 11 (Centrum Aktywności Społecznej)
Strzelce Krajeńskie

czynny w poniedziałki i czwartki
w godzinach od 11:00 do 16:00

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Biuletyn Informacji Publicznej
Link do Niebieskiej Linii
Link do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Link do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Aleja Piastów 13
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności