ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Wykaz grupowych porad zawodowych oraz grupowych informacji zawodowych - działania Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich

2024-05-27

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przekazuje wykazy grupowych informacji zawodowych oraz grupowych porad zawodowych na III kwartał 2024 roku dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Szczegółowe informacje w załączniku.

 

Załączniki:

 1. Wykaz grupowych porad zawodowych III kwartał 2024 - STRZELCE KRAJEŃSKIE (plik pdf 125KB)
 2. Wykaz grupowych informacji zawodowych III kwartał 2024 - STRZELCE KRAJEŃSKIE (plik pdf 124KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie dla seniorów.

2024-05-20

W związku z organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogólnopolskim webinarium „Na co uważać i jak nie dać się okraść w internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich, Bankiem PKO BP – oddział w Strzelcach Krajeńskich, Centrum Aktywności Społecznej w Strzelcach Krajeńskich oraz Urzędem Miejskim w Strzelcach Krajeńskich serdecznie zaprasza seniorów z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie do wspólnego udziału w tym wydarzeniu.

18 czerwca 2024 r., godz. 10.00
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Zachodnia 11, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Podczas webinarium, między innymi będzie można dowiedzieć się:

 • co chcą ukraść przestępcy,
 • jakimi metodami posługują się oszuści,
 • jakie są najczęstsze scenariusze przestępcze,
 • jak rozpoznać fałszywą stronę,
 • jakie są dobre praktyki korzystania z telefonu i komputera,
 • co zrobić, jeżeli dam się oszukać.

Podczas spotkania, oprócz prezentacji on-line, będzie można skorzystać z wiedzy praktycznej przedstawicieli KPP w Strzelcach Krajeńskich oraz przedstawicieli Banku PKO BP.

Celem spotkania jest podniesienie poziomu świadomości seniorów na temat zagrożeń wynikających z aktywności w internecie, co
w znacznym stopniu może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka utraty oszczędności, wycieku danych osobowych i innych niebezpieczeństw spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie dla seniorów."

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

2024-05-17

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłosił nabór wniosków na następujące formy wsparcia w ramach Funduszu Pracy:

 1. szkolenie grupowe pn. „Szukam Pracy - Klub Pracy - szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy”

szczegóły na stronie internetowej urzędu pracy.

link do ogłoszenia: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/23864068-nabor-kart-kandydata-na-szkolenie-grupowe-pn-szukam-pracy-klub-pracy-szkolenie-z-zakresu-umiejetnosci-poszukiwania-pracy-

Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta dotycząca stanu wiedzy społeczności lokalnej Gminy Strzelce Krajeńskie na temat zjawiska przemocy domowej

2024-05-16

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Strzelcach Krajeńskich zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy zjawiska przemocy domowej na obszarze naszej Gminy.

Czytaj całość artykułu "Ankieta dotycząca stanu wiedzy społeczności lokalnej Gminy Strzelce Krajeńskie na temat zjawiska przemocy domowej"

Załączniki:

 1. Ankieta dotycząca stanu wiedzy społeczności lokalnej Gminy Strzelce Krajeńskie na temat zjawiska przemocy domowej (plik pdf 111KB)
 2. Ankieta dotycząca stanu wiedzy społeczności lokalnej Gminy Strzelce Krajeńskie na temat zjawiska przemocy domowej (plik odt 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Targi pracy i edukacji

2024-03-13

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że wspólnie z Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich organizujemy Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się w dniu 26.03.2024 r. w godz. 10:00 – 13:00 w CKZiU w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 7.

Wydarzenie adresowane jest do mieszkańców powiatu strzelecko – drezdeneckiego przede wszystkim osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj całość artykułu "Targi pracy i edukacji"

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

2024-03-08

Osoby dotknięte problemem przemocy domowej mogą skorzystać na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, tj. prawnego, terapeutycznego oraz psychologicznego.

 • Pomoc prawną osoby dotknięte przemocą mogą otrzymać w ramach porady prawnej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 48, (2 x w m-cu), w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, ul. Wyszyńskiego 7, pok. 5a (od poniedziałku do piątku) oraz w Punkcie Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem - Fundusz Sprawiedliwości, ul. Zachodnia 14, Strzelce Krajeńskie, tel. 663 416 418;

 • Pomoc psychologiczną można uzyskać w dwóch punktach na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, pokój nr 12, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (zgłoszenia u pracownika socjalnego lub po osobistym umówieniu wizyty);

 • Pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych lub współuzależnionych również można uzyskać w punkcie na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, pokój nr 12, po wcześniejszym osobistym umówieniu wizyty.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Strzelcach Krajeńskich

2024-03-08

                                Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
                                                               w Strzelcach Krajeńskich

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. Z 2023 r., poz. 289 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.);

3. Zarządzenie Nr 0050.74.2023 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Strzelce Krajeńskie.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023r., poz. 1870).

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/388/23 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie trybu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy Strzelce Krajeńskie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Strzelce Krajeńskie, Zespół Interdyscyplinarny liczy 17 członków.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą: dyrektor, zastępca dyrektora i pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowy Gminy Strzelce Krajeńskie, specjalista do spraw nieletnich z KPP, członek GKRPA, pielęgniarki środowiskowe, pedagodzy ze Szkół Podstawowych w Strzelcach Krajeńskich, kurator sądowy, przedstawiciel stowarzyszenia.

Podstawowym celem działań Zespołu jest wypracowanie strategii, rozwiązań i modeli współpracy w obszarze profilaktyki, edukacji publicznej, interwencji kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy z uwzględnieniem specyfiki oddziaływań adresowanych do ofiar i sprawców przemocy przy zaangażowaniu Zespołu.

Czytaj całość artykułu "Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Strzelcach Krajeńskich"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 - zmiana kryterium dochodowego

2024-03-05

                                                                                Uwaga!

Od 12 lutego 2024 roku nastąpiła zmiana kryterium dochodowego dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy żywnościowej:

- 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776,00 zł).

- 1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600,00 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS), wydającego żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy na zastępstwo - pracownik socjalny

2024-03-04

                                                                               OGŁOSZENIE

                                       Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich poszukuje:

kandydatów do zatrudnienia na czas zastępstwa na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. z dnia 7 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 901)

Wymagania konieczne:

1. Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013r. o specjalności przygotowujące
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie., art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi,
w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego”;

d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim

ukończeniu studiów na jednym z kierunków o których mowa w pkt c;

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Prawo jazdy i samochód.

Czytaj całość artykułu "Oferta pracy na zastępstwo - pracownik socjalny"

Ikonka symbolizująca artykuł

PFRON - informacja o zmianach w Programie "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" Mieszkanie dla absolwenta

2024-03-01

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że 1 marca bieżącego roku weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy). Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
  lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnienia

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mieszkanie-dla-absolwenta/

Ikonka symbolizująca artykuł

PFRON dofinansowanie do zakupu samochodu dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2024-02-23

1 marca 2024 r. o godz. 10.00 rusza kolejny nabór w programie samochodowym PFRON!

Kto może skorzystać?

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która na stałe porusza się na wózku inwalidzkim.

Jakie auto może zostać dofinansowane?

Samochód, który jest dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy, nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat.

Wysokość dofinansowania

1. dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:

 • do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu

 • nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%

 • nadwyżka 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%

2. dla samochodu dostosowanego do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:

 • do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu

 • nadwyżka 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%

 • nadwyżka 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%

Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/

Aby złożyć wniosek trzeba posiadać adres e-mail i profil zaufany. Wniosek może zostać przez pełnomocnika.

Konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW - nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych naborów.

Konieczne jest załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.

Wzór zaświadczenia lekarskiego:

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/LubuskiPFRON

III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Informacyjno-Doradczym dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07 lub 25, e-mail: cidon.lubuskie@pfron.org.pl).

Ikonka symbolizująca artykuł

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej prosi o wypełnienie ankiety o potrzebach edukacyjnych seniorów

2024-02-22

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej od 2020 przyczynia się do poprawy jakości życia Seniorów poprzez organizowanie kursów on-line na Akademii ABCSenior.com. Uczestniczą w nich tysiące osób starszych oraz grupy z UTW, klubów i innych organizacji z całej Polski.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zamierza rozszerzyć zakres kursów i potrzebuje do tego celu wiedzy, co Państwa interesuje, na jakim poziomie oraz w jaki sposób chcą Państwo tę wiedzę zdobywać.

Dzięki udzieleniu informacji pomogą Państwo udoskonalić Akademię ABCSenior.com oraz oferowane na niej bezpłatne kursy.

 • Ankieta jest w 100% anonimowa
 • Czas wypełnienia ankiety to ok. 5 minut
 • Odpowiedzi do 19 marca 2024 r.

Prosimy o wypełnienie ankiety pod poniższym linkiem:
https://bit.ly/3I4aZnE

Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

2024-02-20

W związku z organizowanym przez Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Kajeńskich w dniach od 19.02.2024 r. do 25.02.2024 r. „Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw” informujemy o wyznaczonych dyżurach prokuratorów, którzy przyjmować będą interesantów w celu udzielenia stosownych informacji i porad. Interesanci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. W załączniku wykaz dyżurów prokuratortów.

Załączniki:

 1. Wykaz dyżurów prokuratorów (plik pdf 50KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program dla osób niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd"

2024-01-29

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że ruszyła kolejna edycja programu dla osób z niepełnosprawnościami „Aktywny samorząd”.

To program w ramach którego osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej mogą skorzystać ze środków PFRON np. na dofinansowanie kosztów czesnego, zakupu protezy, sprzętu elektronicznego, dostosowania auta, kursu nauki prawa jazdy czy opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu.

Program realizują PCPR, a wnioski będzie można składać od 1 marca 2024 r. w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/

Więcej informacji https://sprawny-dojazd.pl/aktywny-samorzad/

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa w 2024 roku

2024-01-18

Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja ruchowa w 2024 roku.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty rehabilitacja ruchowa 2024 r. (plik doc 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - logopeda w 2024 roku

2024-01-18

Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - logopeda w 2024 roku.

 

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - logopeda w 2024 roku (plik docx 10KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - integracja sensoryczna w 2024 roku

2024-01-18

Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - integracja sensoryczna w 2024 roku.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - integracja sensoryczna w 2024 roku (plik odt 14KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Biuletyn Informacji Publicznej
Link do Niebieskiej Linii
Link do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Link do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Aleja Piastów 13
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności