Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Informacja na temat wniosków na Dodatek Osłonowy

Data publikacji: 2022-01-17

Wniosek na Dodatek Osłonowy dostępny jest w załaczniku jaki i w Menu Głównym -Druki - Wniosek na dodatek osłonowy

Załączniki:

  1. Klauzula informacyjna do ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym w sprawie przyznania dodatku osłonowego (plik pdf 68KB)
  2. Wniosek na dodatek osłonowy (plik docx 50KB)

Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne rehabilitanta ruchowego i logopedy

Data publikacji: 2022-01-17

Załączniki:

  1. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rehabilitacja ruchowa (plik docx 13KB)
  2. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda (plik docx 13KB)

Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych

Data publikacji: 2022-01-04

Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych 

Załączniki:

  1. Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych (plik docx 17KB)

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacji ruchowej

Data publikacji: 2022-01-04

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacji ruchowej

Załączniki:

  1. Oferta na świadczenie usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacja ruchowa (plik docx 16KB)

Dodatek Osłonowy

Data publikacji: 2022-01-03

DODATEK OSŁONOWY

Od 03 stycznia 2022 r. można składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Jest on elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata
dodatku zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 02 grudnia.
Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o
wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku
wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 02 grudnia 2022 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w formie pisemnej, bądź drogą
elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł.

- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informacja zostanie przesłana pocztą.

Dodatkowe informacje zostaną podane po opublikowaniu Rozporządzenia dotyczącego Dodatku Osłonowego.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokojach nr 15 i 16

Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów13, tel. 95 763 57 36

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne w 2022 roku

Data publikacji: 2021-12-30

Zawiadomienie o wyborze oferta 

Załączniki:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik docx 15KB)

Oferta na usługi psychologiczne 2022

Data publikacji: 2021-12-16

Oferta na usługi psychologiczne na 2022 rok

Załączniki:

  1. Oferta na usługi psychologiczne 2022 (plik docx 15KB)

Informacja na temat dni wolnych od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji: 2021-12-14

INFORMUJEMY ŻE:

- Dzień 24 grudnia 2021 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. - za Pierwszy Dzień Świat Bożego Narodzenia  przypadające w sobotę tj. w dniu 25 grudnia 2021 r.

- Dzień 31 grudnia 2021 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. – za Nowy Rok przypadający w sobotę tj. w dniu 01 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Dyrektor Marian Ambrożuk

Aktywizacja zawodowa w ramach projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie"

Data publikacji: 2021-12-10

W miesiącu październiku br. w ramach projekty "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie" rozpoczęła się aktywizacja zawodowa. Każda z uczestniczek projektu w pierwszej kolejności została objęta wsparciem doradcy zawodowego. Na każdą uczestniczkę przewidziano 5 godzin wsparcia doradcy zawodowego. Od dnia 22 listopada do 13 grudnia będzie trwał kurs zawodowy opiekuna osób starszych i zależnych. Kurs prowadzony jest przez Wojewódzki Zespół Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Krajeńskich. Na pierwszych zajęcia uczestniczki otrzymały wiedzę teoretyczną dotyczącą sposobu świadczeni usług opiekuńczych dla osób starszych i zależnych, a następnie przeprowadzane są zajęcia praktyczne, które uczą jak praktycznie prawidłowego świadczyć te usługi. W dniu 14 grudnia odbędzie się egzamin.

Od nowego roku pięć uczestniczek będzie odbywało 3 miesięczny staż zawodowy w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. a trzy uczestniczki odbędą taki staż w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

 

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęcia

Kolejne zajęcia w ramach Projektu

Data publikacji: 2021-09-03

Logo funduszy europejskich, program regionalny

W dniach od 16 do 27 sierpnia br. odbyły się dla dwóch grup uczestników zajęć rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej                        Głównym celem zajęć było wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć wykonywali swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznali zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwania ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.                                                                                                                                                Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdęciaZdjęciaZdjęcia

Harmonogram realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2021-07-29

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

  I grupa – od 16 sierpień 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

II grupa – od 23 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.

 

Zajęcia odbywać się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj. w godzinach od 8.00 do 16.00


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej