Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Dzień otwarty "Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa".

2019-10-28

W dniach 25-30 listopada 2019 roku Fundacja „Z uśmiechem przez życie” we współpracy z Gabinetem stomatologicznym Węgrzyn Stomatologia, przy ul. Brygady Saperów 36H w Strzelcach Krajeńskich, organizuje Dzień otwarty "Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa".W tym dniu zostaną przeprowadzone badania kontrolne stanu uzębienia osób zgłaszających się do gabinetu oraz badania przesiewowe w kierunku występowania zmian patologicznych na błonie śluzowej jamy ustnej.

Szczególnie zachęcamy do przyjścia do gabinetu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka:

- osoby palące,

- osoby nadużywające alkoholu,

- osoby powyżej 40 roku życia,

- osoby uwarunkowane genetycznie


Zapisy na badania pod numerem telefonu: 734 483 497, 957390029Małgorzata Nowak-Niedźwiedzka

Fundacja „ Z uśmiechem przez życie”

Adres: 00-194 Warszawa

Ul. Dzika 2


Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

2019-10-02

Strzelce Kraj. dnia 02.10.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. unieważnia nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. ogłoszony w dniu 10 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich www.mgopsstrzelcekr.naszbip.pl, oraz stronie internetowej mgopsstrzelcekr@onet.pl z przyczyn organizacyjnych.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelcach Kraj.
Marian Ambrożuk


Nabór na stanowisko Pracownika socjalnego

2019-09-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelach Krajeńskich.

Dołączone pliki:


Informujemy, że dnia 03 września 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spoełcznejw Strzelcach Krajeńskich bdędzie nieczynny z uwagi na szkolenie całodniowe pracowników.

2019-08-27

Informujemy, że dnia 03 września 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich będzie nieczynny z uwagi na szkolenie całodniowe pracowników.
Za utrudnienia przepraszamy.


Uwaga na cyberprzestępców

2019-08-13

Przy składaniu drogą elektroniczną wniosku o „500 plus” i „Dobry start” trzeba zachować czujność i nie dać się oszukać cyberprzestępcom – ostrzega Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Cyberprzestępcy próbują oszukać osoby składające wniosek, przekierowując na fałszywe strony lub wysyłając SMS-a.
Wnioski o świadczenia z programów „Rodzina 500 plus” i „Dobry start” przez internet można składać już od 1 lipca. Z kolei od sierpnia wnioski można składać także drogą tradycyjną: w urzędzie lub listownie.
We wtorek resort rodziny przypomniał, że przy składaniu wniosku drogą elektroniczną trzeba zachować czujność i nie dać się oszukać cyberprzestępcom.
Cyberprzestępcy próbują oszukać rodziny składające wniosek, przekierowując na fałszywe strony lub wysyłając SMS-a.
„Pamiętajmy, aby nie wchodzić na podejrzane strony oraz nie odpowiadać na SMS-y z nieznanych numerów” – ostrzega MRPiPS.
Ministerstwo przypomina, że wypełnienie i wysłanie wniosku o „500 plus” i „Dobry start” jest całkowicie bezpłatne. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosku nie żąda podawania danych mailem lub SMS-em. Przy składaniu wniosku online warto też zwrócić uwagę, czy odbywa się to za pomocą bezpiecznego połączenia.
E-wnioski w ramach programu „Dobry start” można złożyć na dwa sposoby: przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. W przypadku programu „Rodzina 500 plus” dostępny jest także trzeci kanał: Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
„Rodziny przekonały się do elektronicznej formy składania wniosków. Dzięki temu oszczędzają czas, a pieniądze szybciej trafiają na ich konta. Pamiętajmy, że złożenie wniosku przez internet jest całkowicie bezpłatne” – przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
Program „Rodzina 500 plus” w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
Świadczenie z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia przez nie 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie będą mogli ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.


Informacja na temat 500+ na nowy okres

2019-07-17

Dotyczy składania wniosków na Rządowy Program „Rodzina 500+” od lipca 2019 roku.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 roku na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku).
Uwaga rodzice muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeżeli chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019 roku.


Nowe 500+

2019-06-21

Plakat Rodzina 500+

Dołączone pliki:


BUS 500+

2019-06-21

W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 na Rynku naszego miasta pojawi się BUS 500+.
W trakcje jego pobytu będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących Programu 500+ na nowych zasadach.

Dołączone pliki:


O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Prowadzi nabór kandydatów do projektu: „Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery”

2019-03-27

Projekt obejmuje wsparciem 72 osoby młode (od 18 do 29 roku życia). Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz przez osoby ubogie pracujące*, zamieszkałe na terenie powiatów: międzyrzeckiego, krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i nowosolskiego woj. Lubuskiego.

W ramach projektu oferujemy:
- Doradztwo zawodowe z IPD
- Szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem
- Szkolenie komputerowe
- Szkolenie umiejętności miękkich
- Pośrednictwo pracy
- Płatny staż zawodowy (3 miesiące)

W trakcie trwania projektu zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerów
- materiały szkoleniowe
- catering
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NNW dla stażystów

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres beata.filipek.icr@wp.pl w tytule wpisując Strzelce Krajeńskie lub kontakt pod numerem telefonu: 508 331 833.

*Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkałe w gospodarstwach domowych, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.


"Otwórz się na pomoc"

2019-03-11

Nowy punkt wsparcia specjalistycznego dla osób i rodzin w Strzelcach Krajeńskich.

Dołączone pliki:


Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-02-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w Strzelcach Kraj. przy ulicy Ks. Stefana Wyszyńskiego 2 w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 14.00 działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który zaprasza na darmowe porady prawne.
Zapisy pod numerem telefonu: 660-078-017


Zawiadomieniem o wyborze oferty

2019-01-17

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (usługi logopedyczne).

Dołączone pliki:


Zawiadomieniem o wyborze oferty

2019-01-17

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych (rehabilitacja fizyczna)

Dołączone pliki:


Zawiadomieniem o wyborze oferty

2019-01-03

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne dla podopiecznych M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-12-28

Oferta na wykonywanie specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych (logopeda)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-12-28

Oferta na wykonywanie specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja fizyczna)

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-12-18

Oferta na świadczenie usług psychologicznych

Dołączone pliki:


Kochaj Dziecko

2018-12-14

Jeszcze przed świętami, bo 19 grudnia br. asystenci rodziny zapraszają na spotkanie klientów, które odbędzie się w naszej świetlicy, w godzinach przedpołudniowych. W czasie kiedy większość dzieci jest na zajęciach w szkole lub w przedszkolu, a rodzice mają czas wolny. Zakładamy swobodny charakter spotkania, przy kawie i ciastku.
Tym spotkaniem asystenci rodziny chcą nawiązać do spotkań, które już miały miejsce w ubiegłym roku i odbywały się pod nośnym tytułem Super Rodzina. Zatem kontynuacja tematyczna w dalszym ciągu będzie dotyczyła tego co jest dla nas wszystkich bezcenne czyli Rodziny.
Na najbliższym spotkaniu asystenci rodziny chcieliby pochylić się nad osobą dziecka, a pod hasłem Kochaj Dziecko poruszyć wszechstronną problematykę dotyczącą właściwego funkcjonowania
i rozwoju najmłodszych.


Informacja

2018-11-15

W dniu 21 listopada 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. będzie czynny do godziny 13.00


Informacja o wyborze najkorzystnioejszej oferty

2018-11-09

„Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”.

Dołączone pliki:


Linki do zaktualizowanych baz teleadresowych i wykaz instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego, przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2018-07-06

Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html
Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_społeczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html
Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:
https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_społecznej.html
Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno- edukacyjnych – baza danych 2017 r. http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotkniętych_przemoca.html
Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html
Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:
http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0


Nowy Regulamin Organizacyjny M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich

2018-07-01

Zarządzenie wprowadzające Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa

2018-06-28

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa do projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Świadczenie Dobry Start

2018-06-13

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 czerwca 2018 r. w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona została dla mieszkańców naszego województwa oraz pracowników samorządowych infolinia
Programu Dobry Start. Nr infolinii: 95 7115-500
Infolinia działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 do 31 sierpnia 2018 r.


Świadczenie Dobry Start

2018-06-11

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Na dzieci będące w pieczy zastępczej wnioski składamy do PCPR. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca on line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Mieszkańcy naszej gminy składają wnioski do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.
Bardzo ważnym ułatwieniem będzie podanie na wniosku adresu e-mail, na który osoba składająca wniosek dostanie powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Podkreślamy, że przyznanie świadczenia Dobry Start nie będzie wymagało wydania decyzji, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Na wydatki związane z rozpoczęciem przez dziecko nowego roku szkolnego. Wydatki nie muszą być dokumentowane, na pewno nie mogą być marnotrawione.
Świadczenie Dobry Start - nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, - jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne wyżywienie, - jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej


Ogłoszenie o wyniku naboru na przeprowadzenie warsztatów.

2018-06-05

Dyrektor M-G OPS w Strzelcach Kraj. informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego: na przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych

Dołączone pliki:


RODO

2018-05-25

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Dołączone pliki:


RODO

2018-05-25

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o wyborze oferty na komputery przenoścne (laptopy) i urzadzenia wielofunkcyjne

2018-05-24

Protokoły z przeprowadzonego postępowania

Dołączone pliki:


Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5-miesięcznych staży prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

2018-05-22

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 16.05.2018r. do 25.05.2018r. prowadzi nabór deklaracji pracodawców na zorganizowanie 5-miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu. Pełna informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

2018-05-15

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020:
pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim".
Pełna informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-05-11

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń wielofunkcyjnych

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wynikach naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu.

2018-04-16

Ogłodzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wyniku naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu w związku z realizowanym projektem "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Informacja na temat realizowanego projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Strzelcach Krajeńskich"

2018-04-04

Projekt "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe – asystent merytoryczny koordynatora projektu

2018-04-04

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w związku z realizacją projektu „ Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach krajeńskich” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych do pełnienia funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU

Dołączone pliki:


Jawny Rejestr Zbiorów

2018-03-01

„W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby”


Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-01-24

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych

Dołączone pliki:


Wyniki naboru na stanowisko pracownicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

2018-01-17

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Dołączone pliki:


Program Wspierania Rodziny

2018-01-15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), samorząd gminy przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.
Zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację przez przedstawicieli środowiska lokalnego problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu.
Wypełnione ankiety proszę zwrócić do dnia 2 lutego 2018 roku na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.
Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub na
e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl

Dołączone pliki:


Informacja z Powiatowego Urzedu Pracy

2018-01-11

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-01-05

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-01-04

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne dla podopiecznych M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Dołączone pliki:


Informacja Z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

2018-01-03

W załączeniu informację Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. dotycząca naborów: deklaracji pracodawców do zorganizowania staży, wniosków na szkolenia indywidualne, bonów na zasiedlenie oraz bonów szkoleniowych.

Dołączone pliki:


Mikołaj ze Szkocji!

2017-12-22

Dnia 13 grudnia 2017 r. do naszego Ośrodka dotarły paczki z podarunkami, które zostały wysłane ze Szkocji.
W okrasie przed świątecznym 37 dzieciom przekazano prezenty. W ten sposób udało nam się uprzyjemnić dzieciom święta. W podziękowaniu za prezenty obdarowani przygotowali Mikołajowi laurki i kartki świąteczne.

Serdecznie dziękujemy Grupie parafialnej St Mary's Fundraising Group, zespołowi muzycznemu The Brothers z przyjaciółmi za okazane serce, spontaniczny i szlachetny gest przekazania podarunków dla dzieci.
Ten wspaniały gest życzliwości, przyniósł wiele radości obdarowanym, którzy są ogromnie wdzięczni.

Dziękujemy również Firmie transportowej: Olejniczak Transport Szkocja - Polska - Anglia za darmowy transport paczek.

https://www.youtube.com/watch?v=OWS6XTmfVyI

Dołączona galeria:

Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! 

pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


  Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

  2017-12-21

  Zmiana przepisów, która pozwoli uzyskać Kartę Dużej Rodziny (KDR) wszystkim osobom kiedykolwiek wychowującym minimum troje dzieci, nie wejdzie w życie od 2018 r., ale 12 miesięcy później.
  Obecnie prawo do dokumentu pozwalającego korzystać z różnego typu ulg i zniżek przysługuje rodzicom (oraz ich małżonkom), jeśli wychowują co najmniej troje dzieci w wieku poniżej 18 lub 25 lat, o ile uczą się w szkole lub w szkole wyższej. Natomiast zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin KDR będą mogli wyrobić również ci rodzice, którzy aktualnie nie mają na utrzymaniu trójki potomków.
  – Jest to symboliczny, ale sprawiedliwy gest docenienia trudu rodzicielstwa – podkreślał podczas wczorajszej konferencji prasowej Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
  Dodał, że to rozwiązanie zacznie obowiązywać od stycznia 2019 r. Nastąpi to więc później, niż pierwotnie wynikało z projektu, który przewidywał, że KDR dla każdego wielodzietnego rodzica wejdzie w życie już od stycznia przyszłego roku.


  Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

  2017-12-18

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. składa ofertę na usługi psychologiczne na rok 2018.

  Dołączone pliki:


  Przekazanie pralki automatycznej

  2017-11-10

  Firma Eldom Sp. j. Sklep AGD Kassaraba A., Adamski G. ze Strzelec Kraj. ul. Gorzowska 1A przekazała do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. nowa pralkę automatyczną. Po przeprowadzeniu rozeznania w terenie na wniosek pracownika socjalnego w dniu 10 listopada 2017 roku w obecności darczyńców, odbyło się przekazanie pralki potrzebującej rodzinie ze Strzelce.

  Dołączona galeria:

  Przekazanie pralki automatycznej 

   Ogrzewalnia w Strzelcach Kraj.

   2017-11-02

   Od 2 listopada 2017 roku została otwarta Ogrzewalnia w Strzelcach Kraj. dla 10 osób bezdomnych z terenu naszej gminy.
   Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 18.00 wieczorem do 8.00 rano następnego dnia.
   Pobyt w ogrzewalni jest bezpłatny.


   Nabór na uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Kraj.

   2017-10-30

   Osoba, która chciałaby zostać przyjęta do naszej placówki powinna udać się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik ten udzieli pomocy w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz udzieli niezbędnych informacji, do jakich instytucji należy udać się, by uzupełnić dokumentację.

   czytaj całość publikacji "Nabór na uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Kraj."

   Dołączone pliki:


   Nabór na opiekuna ogrzewalni

   2017-10-05

   Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert na stanowisko OPIEKUN OGRZEWALNI

   Dołączone pliki:


   Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

   2017-09-07

   Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na Grupę Wsparcia. Terminy spotkań w miesiącu wrześniu br.
   Informacja w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie i dowóz posiłków do PAI w 2017 r.

   2017-08-31

   Ogłoszenie o wyborze firmy -przygotowanie i dowóz posiłków 2017

   Dołączone pliki:


   Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

   2017-08-28

   Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie od 10 lat sprawuje misję pomagania osobom, które doświadczyły krzywdy ze strony najbliższych. Świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną z dziedziny pracy socjalnej oraz trening zachowań w sytuacjach trudnych. Pomoc dla osób, które zgłoszą się do ośrodka na charakter indywidualny lub w ramach Grupy Wsparcia.
   W załącznikach przedstawiany ofertę instytucji.

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do składania oferty konsumpcja 2017r.PAI

   2017-08-24

   Zaproszenie do składania oferty konsumpcja 2017r. dla uczestników Programu Aktywnej Integracji realizowanego przez Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

   Dołączone pliki:


   INFORMACJA Z WYBORU OFERTY ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

   2017-08-09

   INFORMACJA Z WYBORU OFERTY ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

   W dniu 07.08.2017 roku upłynął termin składania ofert na przeprowadzenie zajęć z doradcą zawodowym.
   Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Strzelcach Kraj. wpłynęły trzy oferty.
   Żadna z ofert nie spełniła wymogu ceny do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji.

   Dyrektor M-G OPS w Strzelcach kraj.
   Marian Ambrożuk


   ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM

   2017-07-27

   Pełna informacja w załączniku.

   Dołączone pliki:


   PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

   2017-07-26

   Od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do:
   - świadczenia wychowawczego - (Rodzina 500+)
   - świadczeń rodzinnych (o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o specjalny zasiłek opiekuńczy)
   - świadczeń z funduszu alimentacyjnego

   czytaj całość publikacji "PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018"


   Wakacje z Muszkieterami!

   2017-07-04

   Na wakacje z Muszkieterami!

   W góry pojadą dzieci z naszej placówki, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

   czytaj całość publikacji "Wakacje z Muszkieterami!"

   Dołączone pliki:


   Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

   2017-05-10

   Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 10.05.2017 r. do 23.05.2017 r. prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5-miesięcznych staży w ramach projektu współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim".
   Szczegółowe informacje w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Informacja o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych przez PUP w Strzelcach Kraj.

   2017-05-08

   Pełna informacja w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Projekt „Akademia kompetencji językowych i komputerowych” - Fundacja przedsiębiorczość.

   2017-04-24

   Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie  “Akademia kompetencji językowych i komputerowych” oferujemy kursy językowe lub kursy komputerowe. Wsparcie obejmujące oprócz kursów także podręczniki, egzaminy końcowe są nieodpłatne dla Uczestników. Wsparcie nie obejmuje cateringu, zwrotów kosztów dojazdów oraz stypendiów.

   czytaj całość publikacji "Projekt „Akademia kompetencji językowych i komputerowych” - Fundacja przedsiębiorczość."


   Prace społecznie użyteczne rozpoczęte!

   2017-04-03

   Od dziś ruszają prace społecznie użyteczne na terenie gminy Strzelce Kraj.
   21 osób z terenów sołectw i 4 osoby z terenu miasta Strzelce Kraj. rozpoczynają dziś swoją pracę. Do zadań w/w należy dbanie o porządek na terenach wsi oraz miasta. 9 osób z terenu gminy rozpoczęło udział w pracach społecznie użytecznych już od 20 lutego br., osoby te świadczą usługi opiekuńcze. Łącznie przewidziany jest udział 40 uczestników.
   Prace społecznie użyteczne odbywają się dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj., który razem z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej współfinansuje zadanie. Prace potrwają do 29 grudnia 2017 r.


   Uwaga! Zmiana numeru konta!

   2017-03-24

   Nastąpiła zmiana numeru konta do wpłat dla osób pragnących wesprzeć finansowo rodzinę poszkodowaną w pożarze domu w Sokólsku.
   Prosimy o wpłaty na konto:
   Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
   Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
   nr konta 57 8363 0004 0027 5394 2000 0005 z dopiskiem "Pomoc dla pogorzelców z Sokólska"


   POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POŻARZE

   2017-03-14

   MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

   W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

   zwraca się z apelem o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru:
   Dnia 12 marca 2017 r. przed południem spłonął dom mieszkalny rodziny Państwa Maleńczak zam. Sokólsko 9.
   Pożar strawił dorobek całego życia rodziny. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową oraz wszelkich rzeczy niezbędnych do codziennego życia.
   Gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli
   o wsparcie finansowe dla poszkodowanej rodziny.
   Pomoc finansową prosimy wpłacać na konto:

   57 8363 0004 0027 5394 2000 0005

   z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców z Sokólska”.


   Dyżur Prokuratora w Miejsko-Gmnnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

   2017-02-17

   W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
   W dniu 22.02.2017 r. każda osoba zainteresowana będzie mogła skorzystać z porad Prokuratora. Dyżur Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. w godz. od 10.00 do 12.00 w sali konferencyjnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.


   "Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

   2017-02-17

   W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również dzieci.
   W związku z powyższym w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. przy ulicy Brzozowej 1, czynny będzie punkt konsultacyjny w godzinach od 10.00 do 14.00.
   W załącznikach wykaz punktów konsultacyjnych i osób dyżurujących.

   Dołączone pliki:


   Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych przy M-G OPS.

   2017-02-08

   PUNKT KONSULTACYJNY PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH KRAJ. DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONÓW ICH RODZIN CZYNNY WG ZAŁĄCZONEGO HARMONOGRAMU W GODZINACH OD 11.00-17.00.
   Do Punktu może zgłaszać się każda osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych środków i czynności, jak i członkowie rodziny osoby uzależnionej z gminy Strzelce Krajeńskie.
   Nie trzeba mieć skierowania, nie trzeba być ubezpieczonym-porady są bezpłatne.
   Zapisy pod nr telefonu 698-685-165 (czynny w godzinach pracy Punktu)

   Dołączone pliki:


   Programy realizowane przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

   2017-01-25

   1. Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin.
   2. projekt pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.

   Dołączone pliki:


   Zawiadomienie o wyborze oferty

   2017-01-18

   Informacja o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne rehabilitacji fizycznej i logopedycznej.

   Dołączone pliki:


   "Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa"

   2017-01-16

   Poradnik jak postępować z dzieckiem doświadczającym przemocy - informacja ogólna.

   czytaj całość publikacji ""Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa""


   Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne

   2017-01-03

   Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne dla logopedy i rehabilitanta ruchowego.

   Dołączone pliki:


   STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA

   2016-12-21

   STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania na podjęcie, jak również rozwinięcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

   Dołączone pliki:


   Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet.

   2016-11-25

   Pełna informacja na temat kampanii znajduje się w załączniku.

   Dołączone pliki:


   SUPER RODZINA

   2016-09-30

   INFORMACYJNIE O SPOTKANIU.
   Asystenci rodziny z własnej inicjatywy realizują pomysł cyklu spotkań z grupą klientów, objętych asystenturą, pn. Super Rodzina.
   W świetlicy naszego Ośrodka odbyło się kolejne spotkanie, pt. Wyrzucamy złe emocje by sprawniej funkcjonować.
   Asystenci rodziny odnotowują duże zainteresowanie właśnie taką formą aktywności. Frekwencja po raz kolejny dopisała. Sprawdziła się również aktywność uczestników, a wynikała ona zapewne z omawianego tematu. Zaplanowany i poruszony temat dotyczył szerokiego wachlarza emocji, zarówno tych pozytywnych jak i częściej występujących negatywnych. Przeprowadzone ćwiczenia miały za zadanie przypisanie emocji do konkretnych sytuacji życiowych. Wspólnie ustaliliśmy kilka sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
   Następnie opanowani i uspokojeni, z wypracowaną już wcześniej, a ciągle doskonaloną sprawną komunikacją uczyliśmy się poruszać po instytucjach. Ćwiczenie praktyczne pokazało zależność instytucjonalną i konieczność kooperacji w celu bezkolizyjnego funkcjonowania każdej jednostki i każdego człowieka.
   Asystenci rodziny oceniają bardzo dobrze przebieg spotkania, a klienci wręcz domagają się kolejnych. Tematyka zaczyna wynikać z bieżących zachowań czy spraw. Planujemy porozmawiać o asertywności, bo wszyscy mamy trudności z takimi postawami. Wcześniej jednak jeśli dopisze pogoda, udamy się do lasu i wykrzyczymy złe emocje, spięcia i stresy, które muszą znaleźć ujście, tym samym wzmocnimy nasze postawy.


   SUPER RODZINA

   2016-09-21

   W dniu 5 września br. rozpoczęliśmy w siedzibie naszego Ośrodka, realizację nowego pomysłu: cyklu spotkań asystentów rodziny z grupą klientów z rodzin objętych asystenturą pn. Super Rodzina.
   Pierwsze spotkanie odbyło się pt. Naprawiamy komunikację.
   Frekwencja osób zaproszonych dopisała. Uczestnicy wraz z asystentami rodziny, szukali odpowiedzi na założone wcześniej pytania: czym jest komunikacja, do czego służy, jaka jest rola komunikacji w codziennym życiu i co tę komunikację zakłóca. Duża aktywność uczestników spotkania, w tym zaangażowanie w przeprowadzonych ćwiczeniach, pozwoliły uzyskać odpowiedzi na trudne ale jakże istotny i ciągle aktualny temat komunikacji w życiu codziennym.
   Grupa jest otwarta na kolejne spotkania. Na kolejnym spotkaniu zastanowimy się nad naszymi emocjami, ciągle pamiętając o wyznaczonych sobie, poprawnych zasadach komunikacji.


   Nabór do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej CARITAS w Strzelcach Kraj.

   2016-08-26

   Parafialny Zespół CARITAS przy PARAFII pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj. informuje, że od dnia 1 września 2016 roku rozpoczyna zapisy do Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej. Zapisy odbędą się w dniu 1 września 2016 r. w godzinach od godziny 9.00 do 11.00 w pomieszczeniach świetlicy przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 2.
   W świetlicy przebywa średnio 40-oro dzieci. Dzieci są w większości uczniami szkoły podstawowej. Opiekę nad nimi sprawuje 16-tu wolontariusz, którzy prowadzą także zajęcia. Wolontariuszami są nauczyciele czynni zawodowo, nauczyciele emerytowani oraz wolontariusze PZC. Poza innymi formami działalności świetlicowej, zapewniają oni w pierwszej kolejności pomoc w nauce. PZC organizuje dla swych wychowanków od kilku lat wycieczki edukacyjne do atrakcyjnych miejscowości w Polsce (Biskupin, Toruń, Poznań...)
   Pomieszczenia świetlicy dzięki znacznemu udziałowi finansowemu Urzędu Miasta i Gminy zostały pomalowane i odnowione. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą również korzystać z dożywiania, finansowanego przez M-G OPS w Strzelcach Kraj.


   Informacja o wdrożeniu dokumentu o nazwie

   2016-08-02

   Informacja o wdrożeniu dokumentu „Rejestr Zbiorów”

   Administrator Danych Osobowych Marian Ambrożuk dnia 01 sierpnia 2016 r. w podmiocie o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
   Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja 2015 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719) wdraża dokument o nazwie „Rejestr Zbiorów”.
   Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie z dniem 01 sierpnia 2016 roku
   Dokument dostępny jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. AL. Piastów 13, w pokoju nr 1 w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


   Bus 500plus w Strzelcach Kraj.

   2016-04-07

   W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+” specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.

   Wizyta w Strzelcach Krajeńskich nastąpi 13 kwietnia 2016 roku od godziny 9.00. 500bus ustawi się na Rynku Miejskim.
   Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.


   Informacja na temat programu \

   2016-02-22

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. jako realizator Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus” informuje.
   Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku w M-G OPS w Strzelcach Kraj. przy Al. Piastów 13 w godzinach 8.00 do 15.00 w Referacie Świadczeń Rodzinnych pokój nr 16. Wniosek będzie można złożyć osobiście lub przez internet. Druki wniosków będą do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Ośrodka.
   Żeby otrzymać świadczenie, nie trzeba będzie stać w kolejce w pierwszych dniach kwietnia, gdyż jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie trzech pierwszych miesięcy trwania Programu tj. do dnia 30 czerwca 2016 roku, rodzice lub osoby uprawnione dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.


   Rodzina 500+ Pytania i odpowiedzi

   2016-02-22

   Rodzina 500+ Pytania i odpowiedzi

   Dołączone pliki:


   Rodzina 500 + Krok po kroku

   2016-02-22

   Rodzina 500 + Krok po kroku

   Dołączone pliki:


   Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj

   2016-02-19

   Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych w M-G OPS w Strzelcach Kraj

   Dołączone pliki:


   Informacja o zmianie oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychaitryczne logopedyczne

   2016-02-01

   Informacja o zmianie oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychaitryczne logopedyczne

   Dołączone pliki:


   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   2015-12-30

   Informacja o wyborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne (logopedyczne)

   Dołączone pliki:


   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   2015-12-30

   Zawiadomienie o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rehabilitacja ruhowa

   Dołączone pliki:


   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   2015-12-30

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGI PSYCHOLOGICZNYCH

   Dołączone pliki:


   Dodatek mieszkaniwy i energetyczny

   2015-12-29

   M-G OPS w Strzelcach Kraj. od dnia 1 stycznia 2016 roku będzie wypłacał dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny. Informacje w załączniku.

   Dołączone pliki:


   Informacja dotycząca – program „Złotówka za złotówkę”

   2015-12-29

   Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady \"złotówka za złotówkę\" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 995).
   Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
   Jakich zasiłków dotyczy „złotówka za złotówkę”?
   Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
   • urodzenia dziecka,
   • samotnego wychowywania dziecka,
   • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
   • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
   • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
   • rozpoczęcia roku szkolnego,
   • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
   Zmiany obejmą też rodziny, które obecnie nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
   Nowe rozwiązanie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
   Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej ustawę „Złotówka za złotówkę”, wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami będą przyjmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, pokój nr 16. Wniosek będzie dostępny w Ośrodku i na stronie internetowej www.mgopsstrzelcekrajenskie.opsinfo.pl


   Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego

   2015-12-29

   Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego

   Dołączone pliki:


   OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

   2015-12-15

   OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

   Dołączone pliki:


   Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rechabilitacja fizyczna

   2015-12-15

   Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rechabilitacja fizyczna

   Dołączone pliki:


   Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda

   2015-12-15

   Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda

   Dołączone pliki:


   Pozyskiwanie nowych Partnerów do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

   2015-12-03

   W związku z inicjatywą Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. dotyczącą pozyskiwania nowych partnerów do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. podaje odnośnik do interaktywnego formularza,wypełnianego przez zainteresowane podmioty: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgłoszenia-kdr
   Podajemy kontakt do pracowników LUW zajmujących się Kartą:
   Agnieszka Kostrzewa te. 95 7115 176
   Izabela Ciepuch tel. 95 7115 169

   czytaj całość publikacji "Pozyskiwanie nowych Partnerów do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny"


   Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016

   2015-08-13

   INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE

   Dołączone pliki:


   Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy

   2015-07-08

   Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy o naborze wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych do 29 roku życia

   Dołączone pliki:


   Gminna Karta Dużej Rodziny

   2015-02-09

   Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
   Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
   Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
   Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
   Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobierać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 , pokój nr 1

   Dołączone pliki:


   Karta Dużej Rodziny

   2014-06-18

   Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
   Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
   Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
   Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
   Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobierać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 , pokój nr 1

   Dołączone pliki:


   Lubuska Karta Dużej Rodziny

   2014-06-10

   Lubuska Karta Dużej Rodziny

   Dołączone pliki:


   POMÓŻMY DZIECIOM Z GARDZKA

   2014-05-16

   POMÓŻMY DZIECIOM Z GARDZKA

   Dołączone pliki:


   POMÓŻMY DANIELOWI

   2014-05-16

   POMÓŻMY DANIELOWI

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie o wyborze ofert psycholog 2014

   2014-04-28

   Ogłoszenie o wyborze ofert psycholog 2014

   Dołączone pliki:


   Pomóżmy dzieciom z Gardzka

   2014-02-06

   POMÓŻMY DZIECIOM Z GARDZKA

   Na początku lutego w okolicach Zdroiska doszło do wielkiej tragedii. W samochód, w którym jechało troje mieszkańców Gardzka wjechał pijany kierowca. W wypadku zginęła niemal cała rodzina. W domu została trójka dzieci.
   Zaopiekowała się nimi matka, która dotąd pracowała w Wielkiej Brytanii. Niestety w Polsce bardzo trudno o pracę. A rodzina potrzebuje środków do życia. Tym bardziej, że w zeszłym roku w pożarze spłonęła część ich domu i do dzisiaj nie udało się jej wyremontować.
   Zwracamy się więc z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc m.in. w znalezieniu zatrudnienia dla kobiety, która będzie się teraz opiekować dziećmi. Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

   Pod numerem telefonu: (95)763-21-08
   Lub adresem e-mail: mgopsstrzelcekr@neostrada.pl

   Strzelecki Caritas udostępnił także konto, na które można wpłacać pieniądze:

   Parafialny Zespołu Caritas przy parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu
   BANK PKO BP: 03 1020 1967 0000 8402 0003 5618

   Uwaga! Z dopiskiem: „Dla dzieci z Gardzka”

   Za wszelką pomoc w imieniu dzieci i ich mamy serdecznie Państwu dziękujemy.


   Stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014

   2013-07-10

   Nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 należy składać do dnia 15.09.2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, do pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów.


   Informacja o rozpoczęciu działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

   2013-04-19

   Informacja o rozpoczęciu działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

   Dołączone pliki:


   Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r.

   2013-03-15

   www.efs.gov.pl

   Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r.

   Dołączone pliki:


   Informacja dotycząca zmian w świadczeniu pielęgnacyjnym od 1 lipca 2013 roku

   2013-02-05

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1548) „Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych”.
   Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu tj. 30 czerwca 2013 roku.
   Jak wynika z powyższej informacji wypłata ostatniego świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi w miesiącu czerwcu 2013 roku.
   W celu ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, lub specjalny zasiłek opiekuńczy od lipca 2013 roku, należy zgłosić się do Referatu Świadczeń Rodzinnych pokój nr 14 celem zasięgnięcia informacji i pobrania wniosków na świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 31 maja 2013 roku.

   Świadczenie pielęgnacyjne od miesiąca lipca 2013 roku.
   Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
   1) matce albo ojcu,
   2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
   3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewniona, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
   Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osoba wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
   1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
   Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
   1) obywatelom polskim,
   2) cudzoziemcom:
   a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
   b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
   c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem
   w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   - jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
   Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
   1) nie później ni do ukończenia 18 roku życia lub
   2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

   Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
   1) osoba sprawująca opiekę:
   a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno–rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
   b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   2) osoba wymagająca opieki:
   a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowo-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
   i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
   3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
   4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
   5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Specjalny zasiłek opiekuńczy od miesiąca lipca 2013 roku.
   Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem
   o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

   Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
   1) obywatelom polskim,
   2) cudzoziemcom:
   a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
   b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
   c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
   pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem
   w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   -jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

   Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
   1) osoba sprawująca opiekę:
   a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
   b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
   c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
   d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność lecznicza, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
   3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
   4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
   6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


   Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

   2012-08-28

   Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

   Dołączone pliki:


   Informacja o stypendiach szkolnych na rok 2012/2013

   2012-07-24

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje, że nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 należy składać od dnia 01.09.2012 r. do dnia 15.09.2012 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, do pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów zgodnie miejscem zamieszkania. Do przyznania stypendium szkolnego brane są pod uwagę dochody netto za miesiąc sierpień 2012 roku.
   Wnioski można pobrać w Ośrodku lub na stronie internetowej www.mgopsstrzelcekrajenskie.opsinfo.pl
   Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne tj. klasa „0” oraz studentom.

   Dołączone pliki:


   Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

   2012-07-02

   Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.


   Numer konta bankowego na które należy dokonywać wpłat należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego

   2012-02-14

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. podaje numer konta bankowego Ośrodka na które należy dokonywać wpłaty 20% należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego
   Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy o/Strzelce Krajeńskie
   Nr 53 8362 0005 0399 1835 2000 0010


   Komunikat w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzadowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

   2012-01-05

   Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
   05.01.2012 r.

   Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

   Dołączone pliki:


   Zapotrzebowanie na zajęcia

   2011-08-24

   www.efs.gov.pl

   Zapotrzebowanie na zajęcia

   Dołączone pliki:


   Przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

   2011-08-04

   Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2011/2012
   - na fundusz alimentacyjny od 01 sierpnia 2011 roku
   - na świadczenia rodzinne od 01 września 2011 roku


   Zapotrzbowanie na zajęcia kulinarne

   2011-07-28

   www.efs.gov.pl

   Zapotrzebowanie na zajęcia kulinarne

   Dołączone pliki:


   Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

   2011-07-27

   Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).


   Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

   2011-06-17

   www.efs.gov.pl

   Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

   Dołączone pliki:


   Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

   2010-09-07

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).


   Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

   2010-08-20

   Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info   wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

   przejdź do góry...

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji