Aktualności


Nowe 500+

2019-06-21

Plakat Rodzina 500+

Dołączone pliki:


BUS 500+

2019-06-21

W dniu 25 czerwca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 na Rynku naszego miasta pojawi się BUS 500+.
W trakcje jego pobytu będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących Programu 500+ na nowych zasadach.

Dołączone pliki:


O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Prowadzi nabór kandydatów do projektu: „Pierwszy krok w drodze na szczyt kariery”

2019-03-27

Projekt obejmuje wsparciem 72 osoby młode (od 18 do 29 roku życia). Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz przez osoby ubogie pracujące*, zamieszkałe na terenie powiatów: międzyrzeckiego, krośnieńskiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego i nowosolskiego woj. Lubuskiego.

W ramach projektu oferujemy:
- Doradztwo zawodowe z IPD
- Szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem
- Szkolenie komputerowe
- Szkolenie umiejętności miękkich
- Pośrednictwo pracy
- Płatny staż zawodowy (3 miesiące)

W trakcie trwania projektu zapewniamy:
- wykwalifikowaną kadrę trenerów
- materiały szkoleniowe
- catering
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NNW dla stażystów

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres beata.filipek.icr@wp.pl w tytule wpisując Strzelce Krajeńskie lub kontakt pod numerem telefonu: 508 331 833.

*Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkałe w gospodarstwach domowych, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.


"Otwórz się na pomoc"

2019-03-11

Nowy punkt wsparcia specjalistycznego dla osób i rodzin w Strzelcach Krajeńskich.

Dołączone pliki:


Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-02-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w Strzelcach Kraj. przy ulicy Ks. Stefana Wyszyńskiego 2 w każdy poniedziałek od godziny 10.00 do 14.00 działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który zaprasza na darmowe porady prawne.
Zapisy pod numerem telefonu: 660-078-017
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji