Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

Data publikacji: 2021-03-26

Logo funduszy europejskich, program regionalny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, informuje że od    01 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 r. realizowany będzie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich projekt pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Strzelce Krajeńskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich oraz

Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, również osoba z niepełnosprawnościami, chętna do udziału w warsztatach i szkoleniach aktywizujących społecznie i zawodowo.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób będących mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie (33 K i 7 M) w celu wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu procesu diagnozy będą skierowani do realizacji Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a następnie 20 osób zostanie objętych aktywizacją zawodową (kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże zawodowe).

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Projekt współfinansowany ze środków EFS. Całkowita wartość projektu: 400 000,00zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 24 05, e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl lub z pracownikiem socjalnym 

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach

1 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13 lub pod nr tel. 95 763 24 05

 

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usług dostępowych, w tym wypełnić dokumenty w miejscu zamieszkania przy udziale pracownika socjalnego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Plakat

Załączniki:

 1. Regulamin uczestnictwa (plik docx 61KB)
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 660KB)
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (plik doc 657KB)
 4. Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu (plik docx 52KB)
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 94KB)
 6. Oświadczenie o efektywności zatrudnieniowej (plik doc 663KB)
 7. Wykaz dokumentów dodatkowych (plik doc 656KB)
 8. Formularz rekrutacyjny (plik doc 130KB)

„Aktywni niepełnosprawni” - w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-03-24

power-fewerrp

 

 

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

 

 

 

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
 z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

 

 

Kto realizuje projekt?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizuje:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - partnerzy

 

 

Co chcemy zrobić?

W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

 

                                             Co możesz zrobić?

Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:

http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

 

Kto finansuje?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Spisz się u nas

Data publikacji: 2021-03-23

Jeżeli nie dysponujesz dostępem do Internetu lub praca zdalna Twoich pociech nie pozwala Ci się spisać, zapraszamy do nas. Urząd zapewni Ci stanowisko spisowe oraz fachową pomoc.
Stanowisko spisowe zostanie uruchomione w pokoju nr 10, na parterze w budynku urzędu przy al. Wolności 48.  Odwiedź nas po 1 kwietnia 2021 i spisz się sam. W związku z sytuacją pandemiczną prosimy o zabezpieczenie stosownych środków ochrony osobistej tj. maseczki i rękawiczek jednorazowych. Dbajmy o siebie i innych bo #Liczysiękażdy

https://www.facebook.com/NaszeStrzelce

 

Spisz się u nas

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE

Data publikacji: 2021-03-22

Od dnia dzisiejszego tj. 22.03.2021 r. DO ODWOŁANIA będą obowiązywały ograniczenia w obsłudze klientów naszego ośrodka. Wszystko w związku z III falą epidemii COVID-19.

W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie:

 • tradycyjnej korespondencji
 • lub telefonicznie: 95 763 24 05 lub 95 763 21 05
 • świadczenia rodzinne: 95 763 57 36
 • drogą elektroniczną poprzez e-mail:sekretariat@mgopsstrzelce.pl 
   

Klienci będą obsługiwani przez pracowników w siedzibie M-G OPS w Strzelcach Kraj, pojedynczo po wywołaniu zgł0szenia dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. Przypominamy o konieczności założenia maseczki ochronnej. Na terenie Ośrodka będzie też można zdezynfekować ręce. Wskazane jest posiadanie własnego długopisu.

Pracownicy, w zwyczajowych godzinach pracy Ośrodka, pozostają do Państwa dyspozycji, numery telefonów wskazanych powyżej.

Nasze działania mają na celu prewencję w ochronione zdrowia mieszkańców Gminy Strzelce Krajeński. Prosimy Państwa w tym okresie, w miarę możliwości, o pozostanie w domach i załatwianie sprawa w sposób zdalny.

Odpowiedzialnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie innych.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Data publikacji: 2021-03-18

 

1 kwietnia br. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Już dzisiaj, specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy INFOLINIĘ SPISOWĄ! (22 279 99 99) , na której możesz uzyskać wszelkie informacje na ten temat.
Więcej informacji dotyczących spisu znajdziesz także na stronie internetowej https://spis.gov.pl/
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Projekt „Pora seniora"

Data publikacji: 2021-03-17

Projekt „Pora seniora-Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych na terenie Gminie Strzelce Krajeńskie poprzez powołanie Klubu Seniora” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

https://strzelce.pl/masz-wiecej-niz-60-lat/

Projekt „Pora seniora

„Psychologiczne wsparcie dla niepełnosprawnych”

Data publikacji: 2021-03-15

Załączniki:

 1. „Psychologiczne wsparcie dla niepełnosprawnych” (plik pdf 213KB)

Bezpiecznie-Zdrowo-Bezgotówkowo

Data publikacji: 2021-03-10

„Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Kampania „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ma na celu upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili  rachunki oraz robili  zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”  klienci ZUS mogą zobaczyć, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Dowiedzą się:

 • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 • jak założyć konto bankowe,
 • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,
 • o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy- 

Lubuski Biznes ma POWER!

Data publikacji: 2021-02-19

Informacja na temat projektu Lubuski Biznes ma POWER!

Załączniki:

 1. Lubuski Biznes ma POWER! (plik eml 169KB)

Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne rehabilitanta ruchowego i logopedy

Data publikacji: 2021-01-25

Załączniki:

 1. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - rehabilitacja ruchowa (plik docx 13KB)
 2. Wybór oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne - logopeda (plik docx 13KB)

Informacje na temat programu Rodzina 500+

Data publikacji: 2021-01-08

Informacje na temat programu Rodzina 500+

 

                                                                    UWAGA!

M-G OPS w Strzelcach Kraj. informuje, iż w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane:
– od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną
– od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną

Wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) można składać od dnia 01.02.2021 r. w formie elektronicznej:

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej

– przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line , ePUAP on-line , PUE ZUS on-line

UWAGA!

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) drogą tradycyjną można składać od dnia 01.04.2021 r.:

– osobiście w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00

– za pośrednictwem Poczty Polskiej

Szczegółowych informacji udziela Referat Świadczeń Rodzinnych M-G OPS w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, pod numerem telefonu 95 763 57 36, 95 763 24 05, w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym Programu Rodzina 500+.

MRPiPS – Rodzina 500 plus

Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych oraz rehabilitacji ruchowej

Data publikacji: 2021-01-07

Załączniki:

 1. Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - logopedycznych (plik docx 16KB)
 2. Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych - rehabilitacja ruchowa (plik docx 16KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne w 2021 roku

Data publikacji: 2020-12-31

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik docx 13KB)

Oferta na usługi psychologiczne 2021

Data publikacji: 2020-12-21

Załączniki:

 1. Oferta na usługi psychologiczne 2021 (plik docx 15KB)

Nabór wniosków na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Data publikacji: 2020-10-27

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/13559580-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-10-26

Wsparcie dla Seniorów

Załączniki:

 1. Wspieraj Seniora (plik odt 1255KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej