Aktualności


"Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa"

2017-01-16

Poradnik jak postępować z dzieckiem doświadczającym przemocy - informacja ogólna.

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne

2017-01-03

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne dla logopedy i rehabilitanta ruchowego.

Dołączone pliki:


STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA

2016-12-21

STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania na podjęcie, jak również rozwinięcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Dołączone pliki:


Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet.

2016-11-25

Pełna informacja na temat kampanii znajduje się w załączniku.

Dołączone pliki:


SUPER RODZINA

2016-09-30

INFORMACYJNIE O SPOTKANIU.
Asystenci rodziny z własnej inicjatywy realizują pomysł cyklu spotkań z grupą klientów, objętych asystenturą, pn. Super Rodzina.
W świetlicy naszego Ośrodka odbyło się kolejne spotkanie, pt. Wyrzucamy złe emocje by sprawniej funkcjonować.
Asystenci rodziny odnotowują duże zainteresowanie właśnie taką formą aktywności. Frekwencja po raz kolejny dopisała. Sprawdziła się również aktywność uczestników, a wynikała ona zapewne z omawianego tematu. Zaplanowany i poruszony temat dotyczył szerokiego wachlarza emocji, zarówno tych pozytywnych jak i częściej występujących negatywnych. Przeprowadzone ćwiczenia miały za zadanie przypisanie emocji do konkretnych sytuacji życiowych. Wspólnie ustaliliśmy kilka sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Następnie opanowani i uspokojeni, z wypracowaną już wcześniej, a ciągle doskonaloną sprawną komunikacją uczyliśmy się poruszać po instytucjach. Ćwiczenie praktyczne pokazało zależność instytucjonalną i konieczność kooperacji w celu bezkolizyjnego funkcjonowania każdej jednostki i każdego człowieka.
Asystenci rodziny oceniają bardzo dobrze przebieg spotkania, a klienci wręcz domagają się kolejnych. Tematyka zaczyna wynikać z bieżących zachowań czy spraw. Planujemy porozmawiać o asertywności, bo wszyscy mamy trudności z takimi postawami. Wcześniej jednak jeśli dopisze pogoda, udamy się do lasu i wykrzyczymy złe emocje, spięcia i stresy, które muszą znaleźć ujście, tym samym wzmocnimy nasze postawy.


Punkt Konsultacyjny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

2016-09-29

Punkt Konsultacyjny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Al. Piastów 13 dla osób uzależnionych i członków ich rodzin czynny dwa razy w miesiącu w poniedziałki w godzinach os 10.00 do 17.00 .
Do Punktu może zgłaszać się każda osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych środków i czynności, jak i członkowie rodzin osoby uzależnionej z Gminy Strzelce Kraj.
Nie trzeba mieć skierowania, nie trzeba być ubezpieczonym - porady są bezpłatne.
Zapisy pod nr telefonu: 69-685-165 (czynny w godzinach pracy Punktu)


SUPER RODZINA

2016-09-21

W dniu 5 września br. rozpoczęliśmy w siedzibie naszego Ośrodka, realizację nowego pomysłu: cyklu spotkań asystentów rodziny z grupą klientów z rodzin objętych asystenturą pn. Super Rodzina.
Pierwsze spotkanie odbyło się pt. Naprawiamy komunikację.
Frekwencja osób zaproszonych dopisała. Uczestnicy wraz z asystentami rodziny, szukali odpowiedzi na założone wcześniej pytania: czym jest komunikacja, do czego służy, jaka jest rola komunikacji w codziennym życiu i co tę komunikację zakłóca. Duża aktywność uczestników spotkania, w tym zaangażowanie w przeprowadzonych ćwiczeniach, pozwoliły uzyskać odpowiedzi na trudne ale jakże istotny i ciągle aktualny temat komunikacji w życiu codziennym.
Grupa jest otwarta na kolejne spotkania. Na kolejnym spotkaniu zastanowimy się nad naszymi emocjami, ciągle pamiętając o wyznaczonych sobie, poprawnych zasadach komunikacji.


Nabór do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej CARITAS w Strzelcach Kraj.

2016-08-26

Parafialny Zespół CARITAS przy PARAFII pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj. informuje, że od dnia 1 września 2016 roku rozpoczyna zapisy do Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej. Zapisy odbędą się w dniu 1 września 2016 r. w godzinach od godziny 9.00 do 11.00 w pomieszczeniach świetlicy przy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 2.
W świetlicy przebywa średnio 40-oro dzieci. Dzieci są w większości uczniami szkoły podstawowej. Opiekę nad nimi sprawuje 16-tu wolontariusz, którzy prowadzą także zajęcia. Wolontariuszami są nauczyciele czynni zawodowo, nauczyciele emerytowani oraz wolontariusze PZC. Poza innymi formami działalności świetlicowej, zapewniają oni w pierwszej kolejności pomoc w nauce. PZC organizuje dla swych wychowanków od kilku lat wycieczki edukacyjne do atrakcyjnych miejscowości w Polsce (Biskupin, Toruń, Poznań...)
Pomieszczenia świetlicy dzięki znacznemu udziałowi finansowemu Urzędu Miasta i Gminy zostały pomalowane i odnowione. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą również korzystać z dożywiania, finansowanego przez M-G OPS w Strzelcach Kraj.


Informacja o wdrożeniu dokumentu o nazwie

2016-08-02

Informacja o wdrożeniu dokumentu „Rejestr Zbiorów”

Administrator Danych Osobowych Marian Ambrożuk dnia 01 sierpnia 2016 r. w podmiocie o nazwie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja 2015 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719) wdraża dokument o nazwie „Rejestr Zbiorów”.
Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie z dniem 01 sierpnia 2016 roku
Dokument dostępny jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. AL. Piastów 13, w pokoju nr 1 w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji