Aktualności


Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 5-miesięcznych staży prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

2018-05-22

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w okresie od 16.05.2018r. do 25.05.2018r. prowadzi nabór deklaracji pracodawców na zorganizowanie 5-miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu. Pełna informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

2018-05-15

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020:
pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim".
Pełna informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-05-11

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń wielofunkcyjnych

Dołączone pliki:


Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wynikach naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu.

2018-04-16

Ogłodzenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. o wyniku naboru na pełnienie funkcji asystenta merytorycznego koordynatora projektu w związku z realizowanym projektem "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Informacja na temat realizowanego projektu "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Strzelcach Krajeńskich"

2018-04-04

Projekt "Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe – asystent merytoryczny koordynatora projektu

2018-04-04

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w związku z realizacją projektu „ Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach krajeńskich” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do złożenia ofert cenowych do pełnienia funkcji ASYSTENTA MERYTORYCZNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU

Dołączone pliki:


Jawny Rejestr Zbiorów

2018-03-01

„W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby”


Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-01-24

Informacja o wyborze oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych psychiatrycznych

Dołączone pliki:


Wyniki naboru na stanowisko pracownicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

2018-01-17

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Dołączone pliki:


Program Wspierania Rodziny

2018-01-15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), samorząd gminy przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.
Zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację przez przedstawicieli środowiska lokalnego problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu.
Wypełnione ankiety proszę zwrócić do dnia 2 lutego 2018 roku na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.
Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj. lub na
e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl

Dołączone pliki:


Informacja z Powiatowego Urzedu Pracy

2018-01-11

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-01-05

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-01-04

Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi psychologiczne dla podopiecznych M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Dołączone pliki:


Informacja Z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

2018-01-03

W załączeniu informację Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. dotycząca naborów: deklaracji pracodawców do zorganizowania staży, wniosków na szkolenia indywidualne, bonów na zasiedlenie oraz bonów szkoleniowych.

Dołączone pliki:


Mikołaj ze Szkocji!

2017-12-22

Dnia 13 grudnia 2017 r. do naszego Ośrodka dotarły paczki z podarunkami, które zostały wysłane ze Szkocji.
W okrasie przed świątecznym 37 dzieciom przekazano prezenty. W ten sposób udało nam się uprzyjemnić dzieciom święta. W podziękowaniu za prezenty obdarowani przygotowali Mikołajowi laurki i kartki świąteczne.

Serdecznie dziękujemy Grupie parafialnej St Mary's Fundraising Group, zespołowi muzycznemu The Brothers z przyjaciółmi za okazane serce, spontaniczny i szlachetny gest przekazania podarunków dla dzieci.
Ten wspaniały gest życzliwości, przyniósł wiele radości obdarowanym, którzy są ogromnie wdzięczni.

Dziękujemy również Firmie transportowej: Olejniczak Transport Szkocja - Polska - Anglia za darmowy transport paczek.

https://www.youtube.com/watch?v=OWS6XTmfVyI

Dołączona galeria:

Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! Mikołaj ze Szkocji! 

pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


  Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

  2017-12-21

  Zmiana przepisów, która pozwoli uzyskać Kartę Dużej Rodziny (KDR) wszystkim osobom kiedykolwiek wychowującym minimum troje dzieci, nie wejdzie w życie od 2018 r., ale 12 miesięcy później.
  Obecnie prawo do dokumentu pozwalającego korzystać z różnego typu ulg i zniżek przysługuje rodzicom (oraz ich małżonkom), jeśli wychowują co najmniej troje dzieci w wieku poniżej 18 lub 25 lat, o ile uczą się w szkole lub w szkole wyższej. Natomiast zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin KDR będą mogli wyrobić również ci rodzice, którzy aktualnie nie mają na utrzymaniu trójki potomków.
  – Jest to symboliczny, ale sprawiedliwy gest docenienia trudu rodzicielstwa – podkreślał podczas wczorajszej konferencji prasowej Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
  Dodał, że to rozwiązanie zacznie obowiązywać od stycznia 2019 r. Nastąpi to więc później, niż pierwotnie wynikało z projektu, który przewidywał, że KDR dla każdego wielodzietnego rodzica wejdzie w życie już od stycznia przyszłego roku.


  Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

  2017-12-18

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. składa ofertę na usługi psychologiczne na rok 2018.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji