Menu główne

Projekty POWER

link do BIP

Aktualności


Nabór wniosków na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodatrczej

2020-10-27

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/13559580-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej


Wspieraj Seniora

2020-10-26

Wsparcie dla Seniorów

Dołączone pliki:


Informacja !!!

2020-09-30

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne i wychowawcze — obsługa klientów! ! !

czytaj całość publikacji "Informacja !!!"

Dołączone pliki:


Informacja

2020-08-10

I N F O R M A C J A

INFORMUJEMY, że
dzień 14 sierpnia 2020 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj – za święto Wniebowzięcia NMP przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

Dyrektor Marian Ambrożuk


Baza teleadresowa i wykaz instytucji,

2020-07-20

które udzielają pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego zgodne z Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze 500+

2020-07-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że obecnie otrzymywane świadczenie wychowawcze 500+ przyznane jest do 31-05-2021r.
W związku z czym zwracamy się z prośbą o nieskładanie kolejnych wniosków na w/w świadczenie. Nowe wnioski składamy tylko w przypadku nowo urodzonych dzieci.

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny


Wnioski na świadczenie Dobry Start (300+)

2020-06-26

Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 01 lipca 2020 roku można składać wyłącznie w wersji elektronicznej wnioski na świadczenie Dobry Start (300+).
Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2020 roku.


Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny


Informacja dotycząca utraty dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2020-06-26

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Dołączone pliki:


Pomoc dla osób bezrobotnych.

2020-06-02

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. przystąpił do projektu pn. „PCK i AVIVA pomagają bezrobotnym”. Projekt przewiduje wsparcie rzeczowe dla osób, które z powodu pandemii koronawirusa utraciły możliwość zarabiania i są w trudniej sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane pomocą, posiadające status bezrobotnego albo zmuszone zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą proszone są o kontakt z Oddział PCK Gorzów Wlkp. - tel. 603 785 580. Szczegółowa informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


Informacja dla klientów M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich !!!

2020-05-08

Od 11 maja 2020 roku klienci będą wpuszczani pojedynczo na teren Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Obowiązuje własna maseczka. Rękawice jednorazowe znajdują się w Ośrodku.


Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

2020-04-30

Praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Publikacja w załącznikach wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększywszy swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji