Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Nabór wniosków na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Data publikacji: 2020-10-27

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/13559580-nabor-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-10-26

Wsparcie dla Seniorów

Załączniki:

  1. Wspieraj Seniora (plik odt 1255KB)

Komunikat

Data publikacji: 2020-10-12

Komunikat w sprawie procedur zabezpieczających stosowanych w M-G OPS w Strzelcach Kraj. związku z pandemią koronawirusa SARS_Cov-2

Załączniki:

  1. Komunikat (plik docx 14KB)

Informacja !!!

Data publikacji: 2020-09-30

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne i wychowawcze - obsługa klientów! ! !

Czytaj całość publikacji "Informacja !!!"

Załączniki:

  1. Informacja !!! (plik pdf 69KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-08-10

I N F O R M A C J A

INFORMUJEMY, że dzień 14 sierpnia 2020 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj - za święto Wniebowzięcia NMP przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

Dyrektor Marian Ambrożuk

Baza teleadresowa i wykaz instytucji,

Data publikacji: 2020-07-20

które udzielają pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego zgodne z Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Załączniki:

  1. Baza teleadresowa i wykaz instytucji, (plik pdf 33KB)
  2. Baza teleadresowa i wykaz instytucji, (plik pdf 35KB)

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze 500+

Data publikacji: 2020-07-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że obecnie otrzymywane świadczenie wychowawcze 500+ przyznane jest do 31-05-2021r.
W związku z czym zwracamy się z prośbą o nieskładanie kolejnych wniosków na w/w świadczenie. Nowe wnioski składamy tylko w przypadku nowo urodzonych dzieci.

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny

Informacja dotycząca utraty dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Data publikacji: 2020-06-26

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Załączniki:

  1. Informacjadotyczaca utraty dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i swiadczeń z funduszu alimentacyjnego. (plik docx 16KB)

Wnioski na świadczenie Dobry Start (300+)

Data publikacji: 2020-06-26

Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 01 lipca 2020 roku można składać wyłącznie w wersji elektronicznej wnioski na świadczenie Dobry Start (300+).
Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2020 roku.


Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój