Aktualności


Informacja

2020-08-10

I N F O R M A C J A

INFORMUJEMY, że
dzień 14 sierpnia 2020 roku ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj – za święto Wniebowzięcia NMP przypadające w sobotę tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

Dyrektor Marian Ambrożuk


Baza teleadresowa i wykaz instytucji,

2020-07-20

które udzielają pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego zgodne z Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze 500+

2020-07-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że obecnie otrzymywane świadczenie wychowawcze 500+ przyznane jest do 31-05-2021r.
W związku z czym zwracamy się z prośbą o nieskładanie kolejnych wniosków na w/w świadczenie. Nowe wnioski składamy tylko w przypadku nowo urodzonych dzieci.

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny


Wnioski na świadczenie Dobry Start (300+)

2020-06-26

Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 01 lipca 2020 roku można składać wyłącznie w wersji elektronicznej wnioski na świadczenie Dobry Start (300+).
Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od 01 sierpnia 2020 roku.


Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Radomir Szczęsny


Informacja dotycząca utraty dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2020-06-26

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Dołączone pliki:


Pomoc dla osób bezrobotnych.

2020-06-02

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. przystąpił do projektu pn. „PCK i AVIVA pomagają bezrobotnym”. Projekt przewiduje wsparcie rzeczowe dla osób, które z powodu pandemii koronawirusa utraciły możliwość zarabiania i są w trudniej sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane pomocą, posiadające status bezrobotnego albo zmuszone zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą proszone są o kontakt z Oddział PCK Gorzów Wlkp. - tel. 603 785 580. Szczegółowa informacja w załączniku.

Dołączone pliki:


Informacja dla klientów M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich !!!

2020-05-08

Od 11 maja 2020 roku klienci będą wpuszczani pojedynczo na teren Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Obowiązuje własna maseczka. Rękawice jednorazowe znajdują się w Ośrodku.


Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii.

2020-04-30

Praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Publikacja w załącznikach wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększywszy swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Dołączone pliki:


"Twój parasol" aplikacja mobilna.

2020-04-22

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej "Twój parasol" https://twojparasol.com/

czytaj całość publikacji ""Twój parasol" aplikacja mobilna."


Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w ramach tarczy antykryzysowej.

2020-04-17

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., informuje, że zostały ogłoszone następujące nabory wniosków w ramach tarczy antykryzysowej:

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12098592-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-ni

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12097380-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczeniaNabory wniosków będą trwały od dnia 15.04.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.


Ważne. Orzeczenia o niepełnosprawności

2020-04-02

Ważne! Dotyczy orzeczeń i kart parkingowych
WAŻNE! Dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych.
W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1. upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa wart. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Utworzono: 02 kwiecień 2020
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji