Aktualności


POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POŻARZE

2017-03-14

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

zwraca się z apelem o pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru:
Dnia 12 marca 2017 r. przed południem spłonął dom mieszkalny rodziny Państwa Maleńczak zam. Sokólsko 9.
Pożar strawił dorobek całego życia rodziny. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową oraz wszelkich rzeczy niezbędnych do codziennego życia.
Gorąco apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli
o wsparcie finansowe dla poszkodowanej rodziny.
Pomoc finansową prosimy wpłacać na konto:

69 8362 0005 0391 1178 3000 0010

z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców z Sokólska”.


Dyżur Prokuratora w Miejsko-Gmnnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2017-02-17

W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W dniu 22.02.2017 r. każda osoba zainteresowana będzie mogła skorzystać z porad Prokuratora. Dyżur Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj. w godz. od 10.00 do 12.00 w sali konferencyjnej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.


"Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

2017-02-17

W dniach od 20.02.2017 r. do 26.02.2017 r. obchodzony jest "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym również dzieci.
W związku z powyższym w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. przy ulicy Brzozowej 1, czynny będzie punkt konsultacyjny w godzinach od 10.00 do 14.00.
W załącznikach wykaz punktów konsultacyjnych i osób dyżurujących.

Dołączone pliki:


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych przy M-G OPS.

2017-02-08

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH KRAJ. DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONÓW ICH RODZIN CZYNNY WG ZAŁĄCZONEGO HARMONOGRAMU W GODZINACH OD 11.00-17.00.
Do Punktu może zgłaszać się każda osoba uzależniona od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych środków i czynności, jak i członkowie rodziny osoby uzależnionej z gminy Strzelce Krajeńskie.
Nie trzeba mieć skierowania, nie trzeba być ubezpieczonym-porady są bezpłatne.
Zapisy pod nr telefonu 698-685-165 (czynny w godzinach pracy Punktu)

Dołączone pliki:


Programy realizowane przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

2017-01-25

1. Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin.
2. projekt pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-01-18

Informacja o wyborze oferty na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne rehabilitacji fizycznej i logopedycznej.

Dołączone pliki:


"Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa"

2017-01-16

Poradnik jak postępować z dzieckiem doświadczającym przemocy - informacja ogólna.

czytaj całośćczytaj całość...


Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne

2017-01-03

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze psychiatryczne dla logopedy i rehabilitanta ruchowego.

Dołączone pliki:


STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA

2016-12-21

STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA informujemy o możliwościach pozyskania dofinansowania na podjęcie, jak również rozwinięcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Dołączone pliki:


Kampania 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet.

2016-11-25

Pełna informacja na temat kampanii znajduje się w załączniku.

Dołączone pliki:


SUPER RODZINA

2016-09-30

INFORMACYJNIE O SPOTKANIU.
Asystenci rodziny z własnej inicjatywy realizują pomysł cyklu spotkań z grupą klientów, objętych asystenturą, pn. Super Rodzina.
W świetlicy naszego Ośrodka odbyło się kolejne spotkanie, pt. Wyrzucamy złe emocje by sprawniej funkcjonować.
Asystenci rodziny odnotowują duże zainteresowanie właśnie taką formą aktywności. Frekwencja po raz kolejny dopisała. Sprawdziła się również aktywność uczestników, a wynikała ona zapewne z omawianego tematu. Zaplanowany i poruszony temat dotyczył szerokiego wachlarza emocji, zarówno tych pozytywnych jak i częściej występujących negatywnych. Przeprowadzone ćwiczenia miały za zadanie przypisanie emocji do konkretnych sytuacji życiowych. Wspólnie ustaliliśmy kilka sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
Następnie opanowani i uspokojeni, z wypracowaną już wcześniej, a ciągle doskonaloną sprawną komunikacją uczyliśmy się poruszać po instytucjach. Ćwiczenie praktyczne pokazało zależność instytucjonalną i konieczność kooperacji w celu bezkolizyjnego funkcjonowania każdej jednostki i każdego człowieka.
Asystenci rodziny oceniają bardzo dobrze przebieg spotkania, a klienci wręcz domagają się kolejnych. Tematyka zaczyna wynikać z bieżących zachowań czy spraw. Planujemy porozmawiać o asertywności, bo wszyscy mamy trudności z takimi postawami. Wcześniej jednak jeśli dopisze pogoda, udamy się do lasu i wykrzyczymy złe emocje, spięcia i stresy, które muszą znaleźć ujście, tym samym wzmocnimy nasze postawy.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji